Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Det första spadtaget togs av nya förskolans rektor Annica Åsemark, teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP) och barn- och ungdomsnämndens ordförande Lina Larhult (S).

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Sagogrotta och små barngrupper på Färjestads nya förskola

Under tisdagen sattes spaden i backen på Färjestad för en helt ny förskola. Nio avdelningar med plats för 108 barn ska vara klar för inflyttning lagom till höstterminens start 2024.

Spadtag Färjestads nya förskola
Det första spadtaget togs av nya förskolans rektor Annica Åsemark, teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP) och barn- och ungdomsnämndens ordförande Lina Larhult (S).

Färjestads förskola ska, liksom de nya förskolorna på Stockfallet och Orrholmen, byggas utifrån Karlstads kommuns förskolekoncept som bygger på att återanvända samma husmodell i flera projekt. På så sätt sparar kommunen pengar, samtidigt som det skapas en igenkänning vilket kan vara positivt både för barn och pedagoger. Förskolan ska rymma nio avdelningar med plats för 108 barn fördelat på ovanligt små barngrupper.

- Den här förskolan blir den första i Karlstad som testar det här nya konceptet med endast 12 barn per grupp. Det ska bli spännande att följa hur det tas emot av barn, föräldrar och personal, sa Lina Larhult (S).

Bra placering intill Färjestadsskolan

Förskolan ligger intill den nybyggda Färjestadsskolan, på den plats där skolan låg tidigare. Närheten till skolan innebär bland annat att vändplanen för transporter kommer att kunna samnyttjas och det kommer att bli enkelt att leverera mat från Färjestadsskolans tillagningskök.

Utemiljön blir ungefär 3900 kvadratmeter, vilket motsvarar 36 kvadratmeter per barn. Utemiljön delas upp i tre olika zoner - zonen, den rörelserika zonen och den vilda zonen. På gården kommer projektet att bevara så många befintliga träd som möjligt.

Hundra kvadrat solceller och sedumtak

För att skapa en enhetlighet och en känsla av samhörighet mellan skola och förskola ska förskolan byggas i samma tegel som Färjestadsskolan. På papptaket ska omkring 100 kvadratmeter täckas med solpaneler. De låga takdelarna kommer att kläs med gröna sedumtak och materialet är valt med omsorg för att minska klimatpåverkan.

- Det är härligt att se att vi kommit en bit på vägen mot att använda oss av smartare materialval när vi bygger. Här bygger vi med ekotegel och grön betong som avger lägre koldioxid vid framställning än standardmaterial. Byggnaden kommer även att certifieras enligt miljöbyggnad silver, sa Monika Bubholz (MP).

Sagogrotta och pedagogiskt kök

Förskolan organiseras så att tre avdelningar delar på en groventré med separata delar till kapprum. Från kapprummet når man förskolans mittpunkt som ska fungera som en multifunktionell yta för flera olika typer av aktiviteter. Ytan består bland annat av en matsal och ett torg med en scen, en mysig sagogrotta och ett pedagogiskt kök. Mittpunkten håller samman förskolan som byggnad och bjuder på sociala och interagerande sammanhang där barn och vuxna kan mötas över avdelningsgränser.

Parkeringar för att hämta och lämna

Det blir nio hämta- och lämnaparkeringar och tre parkeringsplatser för personal intill den gamla matsalen. Personal kommer även att kunna använda Färjestadsskolans personalparkering.

Projektet startar nu och beräknas vara klart i slutet av sommaren 2024. Entreprenören som bygger är Kvarnverket och förskolan är ritad av Sweco.

Läs mer på Karlstad växer

Läs mer om projektet på karlstad.se/nyafarjestadsskolan

Sidan publicerad: 2023-05-17

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?