Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elever på Nobelgymnasiet bygger montrar till Rundgång

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Monterbygge för Rundgång står på schemat

Nu händer det grejer på bygg- och anläggningsprogrammet på Nobelgymnasiet! Eleverna i årskurs två bygger montrar till den cirkulära pop-up gallerian Rundgång, som ska öppna i Mitt i City 28 oktober.

Under vecka 41 började eleverna byggandet av montrarna som ska användas av gallerians aktörer för att visa upp sina produkter. Totalt nio montrar byggs och ställs ut i Rundgång. Eleverna berättar att de arbetar i grupper om två till fyra personer och bygger montrar av olika storlekar. Eleverna tycker att det är roligt att få arbeta i grupp och samarbeta, de anser att bygget har gått bra.

Oliver Noresäter, Simon Molander och Idun Larsson är tre av eleverna som är med i projektet. De bildar en grupp och berättar att de hittills har byggt två montrar. Eleverna säger att detta inte är första gången som de har byggt något som sedan kommit till användning, och att de tycker att det är roligt att få vara en del av något större.

– Det är alltid kul att göra något som kommer till nytta, säger Simon Molander och ler.

Främjande av hållbar handel

I pop-up gallerian Rundgång möjliggörs cirkulär handel, uthyrning och upcyclingsmöjligheter, vilket ger Karlstads invånare möjlighet att utforska en ny era av hållbar konsumtion. Genom detta samarbete främjas en förebyggande och hållbar handelskultur som minimerar onödigt avfall och istället fokuserar på att maximera användningen av befintliga resurser.


Pop-up gallerian kom till utifrån ett medborgarförslag och från en politisk motion och är ett sätt för oss att testa förutsättningarna och intresset för en återbruksgalleria i Karlstad. Popup-gallerian genomförs av Karlstads Kommun, Karlstads Energi AB, och Mitt i City inom ramen för Klimatneutrala Karlstad 2030 med finansiering av Viable Cities. Dessutom samarbetar vi med många fler, som Karlstads universitet, Innovation Park, Coompanion Värmland. Och förstås, alla fantastiska aktörer som är eller vill bli mer cirkulära!

Följ initiativet på Instagram @rundang_karlstad

Sidan publicerad: 2023-10-24

Sidan uppdaterad: 2024-01-05

Hittade du det du sökte på sidan?