Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild på den cirkulära popup-gallerian Rundgång, kläder, skor, smycken i sprakande färger i montrar byggda av ljus plywood.
Emma Sundh

Emma Sundh

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Rundgång i Karlstad har öppnat!

Nu är dörrarna öppna och det bubblar i den nya cirkulära popup-gallerian Rundgång i Karlstad. Under öppningsdagen strömmade nyfikna besökare till Rundgång och intresset var stort för både konceptet och produkterna.

Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun, var med och invigde gallerian.

– Wow, vilken stolthet och glädje jag känner över Karlstad och allas vårt arbete mot att målet att bli en klimatneutral kommun nu också har mynnat ut i den här satsningen. Engagemanget och samarbetet vi har sett från medborgare, aktörer och medarbetare visar verkligen att vi är en stad som månar om vår och allas framtid.

Som besökare i Mitt i City i Karlstad, kommer man att kunna besöka Rundgång under två månader. Satsningen sker under en begränsad period i syfte att testa intresset för en cirkulär galleria i Karlstad.

- Det är så fantastiskt att vara en del i detta projekt. Vi har redan sett en massa bra synergier mellan projektet och Mitt i Citys aktörer. Det finns en stor nyfikenhet kring hela platsen. Vi ser fram emot att lära oss mer om vilka möjligheter cirkulär ekonomi kan skapa för framtiden, säger Ann-Sophie Redfern, centrumchef, Mitt i City.

Rundgång är ett medel för att nå Karlstads klimatmål, där en del är att Karlstad som kommun ska försöka producera mindre avfall och göra smartare inköp. Genom att handla begagnat, återbrukat, upcyklat och rekonditionerat, eller genom att hyra och reparera, minskar vi avfallet och tar hand om resurserna längre.

– Vi, alla aktörer tillsammans, såg ett behov av att gå samman och arbeta för att få ner vår klimatpåverkan och öka den cirkulära handeln och ekonomin. För oss på Karlstads Energi, som redan idag arbetar med återbruk i fokus, kändes det här som ett viktigt nästa steg och som en arena där vi kan vara med och bidra, säger Mia Johansson, marknadschef, Karlstads Energi AB.

Om Rundgång

Popup-gallerian kom till utifrån ett medborgarförslag, en politisk motion och ett åtgärdsförslag från Elevborgarråd för klimatet och är ett sätt för oss att testa förutsättningarna och intresset för en återbruksgalleria i Karlstad. Popup-gallerian genomförs av Karlstads kommun, Karlstads Energi AB, och Mitt i City inom ramen för Klimatneutrala Karlstad 2030 med finansiering av Viable Cities. Dessutom samarbetar vi med många fler, som Karlstads universitet, Innovation Park, Coompanion Värmland. Och förstås, alla fantastiska aktörer som är eller vill bli mer cirkulära! Följ initiativet på Instagram @rundgang_karlstad eller rundgang.se.

 

Sidan publicerad: 2023-10-30

Sidan uppdaterad: 2024-01-05

Hittade du det du sökte på sidan?