Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Niklas Wikström (L); Monica Karlsson, Lennart Karlsson och Anders Tallgren (S) vid prisutdelningen.
Monika Martinsson

Monika Martinsson

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

2023 års vinnare av Byggnadsvårdspriset är gamla apoteket i Molkom

Idag delades årets Byggnadsvårdspris ut till Molkoms före detta apotek. Byggnaden står vackert på en kulle i korsningen mellan Stationsgatan och Mejerigatan och är ett naturligt blickfång. Priset delades ut av stadsbyggnadsnämndens ordförande, Anders Tallgren (S) och Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande. Mottagare var husets ägare, syskonparet Monica och Lennart Karlsson.

Motiveringen till priset

Molkoms före detta apotek, ursprungligen byggt 1796 och senare flyttad till sitt nuvarande läge på 1890-talet, har genomgått en respektfull renovering. Med en tidstypisk färgsättning och återskapade snickeridetaljer vid verandan framhävs dess historiska betydelse. Dessa åtgärder inte bara bevarar byggnadens karaktär utan stärker också förståelsen för det stationssamhälle som uppstod i samband med järnvägens ankomst till Molkom.”

2022 års pris till Tricotfabriken

Förra årets pris gick Lecab fastigheter AB som med respekt för byggnadens karaktär färgsatt och renoverat Tricotfabrikens fasad. Tricotfabriken ligger i hörnet av Romstadsvägen och Våxnäsgatan. Jurin ansåg att den nyrestaurerade byggnaden bidrar till en unik kulturmiljö som synliggör den industriella historien längs Klarälven.

Pris till den som gjort en insats för god byggnadskultur

Byggnadsvårdspriset går till den person eller företag som gjort en konkret och begriplig insats för god byggnadskultur inom Karlstads kommun. Det kan innebära en varsam och kvalitetsmedveten renovering/restaurering med tidstypiska material och hantverksmässiga metoder med respekt gentemot byggnadens karaktär och särdrag. Det kan också innebära en betydande kunskapshöjande insats som är riktad till en bred allmänhet där byggnadsvård och Karlstads unika byggnads- och bebyggelsekultur har uppmärksammats. Byggnadsvårdspriset har delats ut sedan 2016 då det instiftades


Sidan publicerad: 2023-12-18

Sidan uppdaterad: 2023-12-19

Hittade du det du sökte på sidan?