Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Skola i Edsvalla

Kulturhistorisk kväll

Har du någonsin funderat över om din bostad eller fastighet bär på ett speciellt kulturhistoriskt värde? Om din byggnad är typisk för sin tidsperiod, välbevarad eller har en betydande historisk koppling, är det stor sannolikhet att den betraktas som värdefull enligt Karlstads kommuns Kulturmiljöprogram.

Den 22 februari är du varmt välkommen till Vålbergs bibliotek för en kulturhistorisk kväll. Här kan du lyssna till Karlstads kommuns stadsbyggnadsantikvarie Emma Mattsson som kommer att presentera den nya byggnadsinventeringen av Edsvalla och Vålberg. Presentationen kommer att innehålla en övergripande historisk introduktion om områdena och hur det utvecklats historiskt, samt några exempel från kulturmiljöprogrammet som berättar om de olika skeendena.

Visste du att… på de platser det funnits järnbruk är många äldre byggnader uppbyggda på en sockel av slaggsten. Edsvalla är ett exempel på en sådan plats. Slagg är en restprodukt från äldre tids järnframställning som inte längre bildas, materialet är därför i hög utsträckning oersättligt.

Öppen för allmänheten

Dörrarna för den kulturhistoriska kvällen öppnas kl. 17.30 och presentationen börjar kl. 18.00. Det finns därmed möjlighet att ställa frågor både innan och efter presentationen för den som vill.

- Om det är någon som har ett minne från Norsbygden att dela med sig av, så vore det såklart jättekul att få höra om under kvällen, säger Emma Mattsson.

Presentationen är öppen för allmänheten så det är fritt fram för vem som helst att komma och lyssna. Byggnadsinventeringen som är presentationens huvudfokus är en del av kommunens Kulturmiljöprogram. Programmet är ett kunskapsunderlag över vilka byggnader och miljöer i Karlstads kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.

Botanisera dig i kulturmiljöprogrammet redan nu:

Kort information om kvällen

Datum och tid: 22 februari kl.17:30-19:00 (presentationen startar kl.18:00)

Plats: Vålbergs bibliotek, Norsplan

Föranmäl är inget krav men är uppskattat. Föranmälan görs via mail till: emma.mattsson@karlstad.se

Sidan publicerad: 2024-02-07

Sidan uppdaterad: 2024-02-15

Hittade du det du sökte på sidan?