Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fintatorps mangårdsbyggnad, röd stuga
Mangårdsbyggnaden på Fintatorps gård är från mitten av 1800-talet.

Mangårdsbyggnaden på Fintatorps gård är från mitten av 1800-talet.

Fintatorps gård med anor från 1800-talet har renoverats

Fintatorps gård har genomgått en varsam renovering och resultatet är ett idylliskt litet torp med tillhörande lador vars anor från 1800-talet bevarats, lyfts fram och återskapats. Nu välkomnar kommunen förslag från allmänheten på hur gården kan användas.

Utmed Bomstadsvägen på Skutberget, där femkilometaren korsar vägen, ligger Fintatorps gård. Gården består av en mangårdsbyggnad och två stora ekonomibyggnader och den har funnits på platsen i över 150 år, sedan mitten på 1800-talet. Gården var förfallen och i stort behov av upprustning när kommunen påbörjade en varsam renovering 2020, efter att pengar beviljats för att ta hand om fastigheten.

Traditionellt utfört med lokalt hantverk

Med stor varsamhet och respekt för kulturmiljön har teknik- och fastighetsförvaltningen, tillsammans med entreprenören Wermlands byggnadsgille, renoverat fastigheten genom lokalt hantverk med fokus på hållbarhet och material från våra värmländska skogar. I byggprocessen har man tagit vara på befintliga resurser och utfört arbetena på traditionellt vis.

Byggnaden var i sämre skicka än man först trodde och skadade stockar fick ersättas med nya. Under rivningen hittade entreprenören en gammal bakugn som nu har restaurerats, fått en ny front och är fullt fungerande. Det kom också fram flera gamla originaltapeter som nu har tryckts upp och satts upp på nytt. I det största rummet i mangårdsbyggnaden har väggarna målats i tidstypiska kulörer med handmålade mönster som tagits fram med inspiration från ett snarlikt torp i norra Värmland.

Kommunen välkomnar förslag

Nu återstår att se vad Fintatorps gård ska användas till framöver och kommunen vill gärna ha in tips och idéer från allmänheten. Har du tankar och förslag på vad gården skulle kunna användas till, skicka gärna in det till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se.

Fakta om Fintatorp

I den kulturmiljöutredning som Värmlands museum gjorde 2008 skriver man att Fintatorps gård, byggnaderna och gårdsmiljön, är särskilt beaktansvärda och bevarandevärda ur kulturmiljösynpunkt.

Gården finns omnämnd redan 1616, fast då på en annan plats. Gården blev senare uppdelad i två enheter som båda till en början låg strax söder om nuvarande läge. Den ena gården, den som nu renoverats, flyttades till sin nuvarande plats i mitten av 1800-talet. Kommunen äger fastigheten sedan 2002.

Renovering av gården påbörjades 2020 och blev klar i mars 2024. Projektet har kostat omkring 10 miljoner kronor.

Öppen spis och tapetrullar.
Del av Mangårdsbyggnaden. I bakgrunden skymtar tapeter som tagits fram utifrån torpets originaltapeter som hittades under renoveringen.
Spis med bakugn.
Under renoveringen hittade entreprenören en vedeldad bakugn som nu har restaurerats och kan användas på nytt.

Sidan publicerad: 2024-03-07

Hittade du det du sökte på sidan?