Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Anders Tallgren (S), ordförande  Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande  Carola Bolmstedt (C), 2:e andre vice ordförande och Henrik Sjöberg stadsarkitekt framför Färjestadsbron
Färjestadsbron får ett hedersomnämnande. På bilden från vänster: Anders Tallgren (S), ordförande, Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande, Carola Bolmstedt (C), 2:e andre vice ordförande och Henrik Sjöberg, stadsarkitekt

Färjestadsbron får ett hedersomnämnande. På bilden från vänster: Anders Tallgren (S), ordförande, Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande, Carola Bolmstedt (C), 2:e andre vice ordförande och Henrik Sjöberg, stadsarkitekt

Arkitekturpriset till kvarteret Hyttan och Färjestadsbron

Under tisdagen delades Karlstads kommuns Arkitekturpris 2023 ut, vinnare blev det nybyggda kvarteret ”Hyttan” på Nygatan 17 och 18, intill KCCC. Ett hedersomnämnande fick Karlstads nyaste bro - Färjestadsbron.

- Karlstads kommuns Arkitekturpris har med åren blivit allt viktigare och hedrande att få. Vi delar ut det för att vi vill uppmärksamma god arkitektur i kommunen. Arkitektur engagerar många och därför är det också något vi ständigt arbetar med, från detaljplan till bygglov, säger Anders Tallgren (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kvarteret Hyttan – lyckad helhet på en framträdande plats

Kvarteret Hyttan vid Klarälvens strand, mellan Stenbron och KCCC, har kommit till genom att befintlig bebyggelse byggts om och till och nya byggnader kompletterat området. Just på denna plats har det varit extra viktigt att få ett resultat som på ett respektfullt sätt tar till vara det speciella läget.

Byggherre för projektet är Karlstadshus, arkitekter är Mondo arkitekter. Den fullständiga motiveringen till priset är som följer:

”I direkt närhet till byggnadsminnet Östra bron, har en noggrant programmerad komposition av nya bostäder uppförts genom om- till- och nybyggnad. Med respekt för platsens exponerade läge i stadsbilden intill Klarälvens strand har de nya bostäderna förnyat och förändrat stadsmiljön på ett omsorgsfullt manér. Att en del av den äldre befintlig bebyggelsen på platsen bevarats och förnyats för samtida behov är särskilt positivt genom att det bibehåller en kontinuitet på platsen och är samtidigt ett sunt klimat- och miljötänkande som är förebildlig.”

Färjestadsbron får hedersomnämnande

Den nya cykelbron mellan Färjestad och Råtorp har nyligen invigts och hela byggprojektet från beslut till färdig bro har följts med stort intresse av Karlstadsbor och andra. Bron binder ihop Karlstads norra stadsdelar och är en satsning för att göra Karlstad till en attraktivare och mer tillgänglig cykelstad.

Byggherre i projektet är Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen. Arkitekteter är Nuno arkitektkontor, Oslo tillsammans med Degree of freedom/WSP Sverige. Den fullständiga motiveringen lyder:

”En 280 meter lång bro som är både elegant och lågmäld. Brons bredd varierar mellan 4,5 och 7,0 meter inbjuder till att man stannar till och kan uppleva Klarälvens skiftande vattenströmmar. Det genomsiktliga golvet och räckena förstärker älvens närvaro. Bron har på ett skickligt sätt förenat form och funktion samt skapat ett vackert stadsbildsmotiv i Karlstad som bidrar till ökat andel hållbara transporter i Karlstad.”

- Båda dessa projekt har resulterat i att Karlstad fått ett tillskott av god arkitektur. För att lyckas har det krävt gott samarbete, långsiktighet och engagemang både från byggherre, arkitekter och stadsbyggnadsnämnden. När det gäller kvarteret Hyttan och Färjestadsbron är de båda exempel på där arbetet fungerat bra och givit ett lyckat resultat, säger Henrik Sjöberg, stadsarkitekt.

Sidan publicerad: 2024-03-26

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?