Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sju personer står uppradade framför kameran. Det är vuxna och barn

Elevborgarråd återträffen - eleverna mötte politikerna för återrapportering

Arbetet med elevdemokrati, elevinflytande och att lyssna på och inkludera elever i viktiga samhällsfrågor på riktigt - fortsatte idag. 44 elevrepresentanter fick under fredagsförmiddagen träffa kommunstyrelsens ordförande och sju nämndordföranden för att få en återrapport på vad som hänt med deras förslag hittills i Elevborgarråd för klimatet.

- Jag vill verkligen tack alla fantastiska barn och elever för kreativa och nytänkande förslag. Elevborgarråd för klimatet har visat att ungdomarna besitter en enorm kraft. Ungdomarna är otroligt pålästa inom så många olika områden och vi är glada att flera av förslagen nu blir verklighet, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Cirkulär galleria i Mitt i city, matsvinnskamp mellan skolor, fler bärbuskar i våra utemiljöer på skolorna, utesluta svart plast inom förskolor och skolor, satsa på solpaneler på kommunala tak, möjliggöra för klimatsmarta fritidsaktiviteter, skapa förutsättningar för spridningskorridor för insekter och växter och att satsa på stadsodlingar. Det här är några av de förslag som politikerna nu sagt ja till att genomföra.

Klara Perhamre, projektledare för Elevborgarråd för klimatet på barn- och ungdomsförvaltningen, är stolt över det gedigna arbetet som eleverna gjort och för att demokratisatsningen bidragit till att skapa elevinflytande på riktigt:

- Arbetet med Elevborgarråd är en stor demokratisatsning och en viktig del i att ta elevernas klimatoro på allvar. Elevförslagen har gett kommunen möjlighet att arbeta skarpare med hållbarhetsfrågor och driva på omställningen ännu mer. Vi behöver alla hjälpas åt att ge barn och ungdomar mer framtidstro därför är vi glada att andra kommuner också kikar på att genomföra ett liknande koncept, säger Perhamre.

Siri Pergel, en av alla elever som medverkat i Elevborgarråd för klimatet, kände sig nöjd över resultatet.

- Jag är glad att de har sagt ja till att bredda cykelbanor på de platser som det går. Vi tyckte att det var viktigt för att det blir tryggare. Om det är många som cyklar och trängs på cykelbanorna kanske man väljer att cykla på vägen i stället och det är inte tryggt och säkert.

Bakgrund:

Karlstads kommun var först i Sverige med ett Elevborgarråd för klimatet, 2023. Elevborgarrådet lämnade i april 2023 över 67 förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart till kommunens styrande politiker. Elevborgarråd för klimatet är ett initiativ från barn- och ungdomsförvaltningen som handlar om elevinflytande och att inkludera barn och unga i viktiga samhällsfrågor.

Läs mer på: Svar på elevförslagen – Elevborgarråd för klimatet (karlstad.se) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2024-04-12

Hittade du det du sökte på sidan?