Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elev på Nobel använder VR i undervisningen

Nobel i framkant med VR som en del i utbildningen

På Nobelgymnasiet vill man undersöka vad som är möjligt med ny teknik. Med hjälp av investeringsmedel från projektet Teknikerjakten har VR-headsets köpts in och blivit en del i fordons- och transportprogrammets undervisning.

Lär dig montera ihop en motor med hjälp av VR – på Nobelgymnasiet är det möjligt. Under ett års tid har fordons- och transportprogrammet använt VR i undervisningen för att ligga i framkant och se vad som är möjligt med ny teknik. Det har visat sig fungera mycket bra enligt Klas Jannborg, lärare på fordon- och transportprogrammet.

- Det är två klasser som med hjälp av VR fått montera ihop en motor från minsta beståndsdel till färdig motor. De fick sedan prova att montera ihop en riktig motor och det visade sig att de som monterat med VR först lyckades mycket bättre med monteringen än de som bara hade sett motorn på bild.

Fordon- och transportprogrammet har även ett VR-spel där eleverna kan göra service på en bil. På det sättet lär de sig i vilken ordning saker ska göras och var allt är placerat i motorrummet.

Syfte att öka elevernas motivation och måluppfyllelse

För att kunna köpa in ett antal VR-headset har investeringsmedel sökts från projektet Teknikerjakten. De delar ut investeringsmedel till bland annat utrustning som stimulerar elevers lärande, intresse och attityder till teknik, naturvetenskap samt matematik.

- Syftet med att ta in VR i undervisningen är för att vi vill öka elevernas motivation och måluppfyllelse, säger Anders Lenz, IT-strateg på Karlstads kommun.

Han poängterar att det digitala inte ska ersätta de analoga läromedlen utan bredda de pedagogiska alternativen.

Efter ett års projekttid är förhoppningen att under nästa år kunna använda VR i större utsträckning nu när man vet att det ger resultat.

Elev på Nobel använder VR i undervisningen
Fordons- och transporteleverna på Nobel använder VR i undervisningen.

Sidan publicerad: 2024-04-16

Sidan uppdaterad: 2024-04-17

Hittade du det du sökte på sidan?