Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Lärarna Cecilia och Malin undervisar och står framför en projektorbild som visar "Vilket ord?".

Ökad språkkunskap och trygghet genom Vårdsvenska

Ännu en omgång av utbildningen Vårdsvenska är genomförd och närmare tjugo nya deltagare kunde fira avslutad utbildning tillsammans med rektor och lärare.

För tredje gången har utbildningen i Vårdsvenska genomförts tillsammans med Komvux Karlstad. Deltagarna är medarbetare från olika verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Nyligen firade de avslutad kurs tillsammans med kurslärare och rektor – med tårta och quiz.

En större säkerhet i hur man uttrycker sig”

Syftet med utbildningen är att förbättra deltagarnas språkkunskaper i svenska relaterat till deras arbeten, framför allt den skriftliga dokumentationen. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. De båda lärarna Malin Leander och Cecilia Nilsson ser båda tydliga förbättringar hos alla deltagare efter den 14 veckor långa kursen med två halvdagar studier per vecka.

– De har fått en större säkerhet i hur man uttrycker sig både muntligt i olika situationer och skriftligt. Vi märker att alla, utan undantag, har gjort framsteg både muntligt och skriftligt, berättar Malin.

Lärare Malin Leander sitter vid ett bord och ler glatt.
Lärare Malin Leander

Mer än bara språket

Deltagarna berättar hur de genom utbildning har blivit tryggare i både skriftlig kommunikation och i möten med både omsorgstagare och kollegor. Deltagare pekar även på hur de tagit med sig mer än språkkunskaper från utbildningen och har lärt sig navigera i olika situationer på bästa sätt.

”Ett bättre ordförråd gör mycket”

Jennie Ling arbetar som HR-handläggare och håller ihop samverkan mellan lärare, medarbetare och deras chefer. Hon deltog också vid avslutningsfirandet och hann prata med många av deltagarna. Och bilden var tydlig – det har gjort dem modigare och tryggare.

– Medarbetarna vågar prata mer och är inte längre lika oroliga för att säga ”fel”, det är viktigt för både dem själva, deras kollegor och våra omsorgstagare. Att få ett bättre ordförråd gör mycket, säger Jennie.

Sidan publicerad: 2024-04-23

Hittade du det du sökte på sidan?