Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flygbild över centrala Karlstad med Klarälven i förgrunden.

Gott betyg för kommunens arbete med företagsklimatet

Karlstad får ett bra betyg i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning av företagarnas nöjdhet med kommunen. I mätningen för 2023 får kommunen ett NKI-index på 78 riksgenomsnittet landade på 75.

Servicemätningen Insikt genomförs årligen av SKR. Undersökningen görs i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och vänder sig till företagare som haft ett myndighetsärende hos kommunen.

Årets NKI-resultat (nöjd kund-index) för Karlstads kommun landade på 78. I 2022 års rankning fick kommunen ett NKI på 79. Det innebär att Karlstad placerar sig på plats 59 bland de 213 kommuner i landet som deltog i mätningen. Motsvarande placering 2022 var 43.

– Ett bra betyg för Karlstads kommun. Vi ligger klart över riksgenomsnittet och det känns väldigt bra. Med det nya arbetssättet gällande bland annat och mark- och exploateringsfrågor och flytten av mark- och utvecklingsavdelningen, som nyligen beslutades i kommunstyrelsen, så är jag övertygad om att det kommer att bli ett ännu bättre betyg framöver. Vi är på rätt väg, säger Frida Nilsson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet..

Två kommuner i länet nådde en bättre placering än Karlstad i årets rankning: Torsby (8) och Filipstad (21). Den kommun som rankades som etta i Sverige var Boden med ett index på 91.

I mätningen för 2023 placerar sig Karlstads kommun på 14:e plats bland de kommuner i landet som har fler än 40 000 invånare (Totalt 67 kommuner). 2022 hamnade kommunen på plats nio. Lidingö toppade rankinglistan för landets större städer.

– Det är glädjande att Karlstads företagsklimat står sig väl jämfört med övriga större kommuner i Sverige. Förra året hamnade vi på nionde plats på just den listan och vi ska tillbaka in på tio-i-topp-listan. Det finns mer att göra, säger Frida Nilsson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet.

Karlstads kommun får höga betyg inom de fyra obligatoriska myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd samt livsmedelskontroll. Karlstad är faktiskt en av bara 12 kommuner i landet som har ett NKI högre än 75 på alla dessa områden.

– Bra med ett kvitto på att kommunen gör mycket bra saker, säger Henrik Degert Grahn, näringslivschef i Karlstads kommun.

Sedan 2020 rankas också kommunernas insatser på området upphandling, ett så kallat NUI-index (nöjd-upphandlings-index). Karlstads kommun hamnade på 39:e plats med ett NUI-index på 66. Riksgenomsnittet var ett index på 65.

– Glädjande att vi ser en fortsatt positiv trend när det gäller hur företagen värderar vårt arbete med upphandling. Att vi ligger över riksgenomsnittet är bra men långsiktigt siktar på ett klart högre resultat, säger Henrik Degert Grahn.

Läs mer om SKR:s servicemätning via följande länk: Företagsklimat 2023 Länk till annan webbplats..

Fakta:
Öppna jämförelser Företagsklimat är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Sju områden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt upphandling. Frågor ställs inom sex serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Sidan publicerad: 2024-04-24

Sidan uppdaterad: 2024-04-25

Hittade du det du sökte på sidan?