Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild av personer som håller ett KUBO-diplom

Oskarslund blir ett kliniskt utbildningsboende

Karlstads kommun har numera ett KUBO, det vill säga kliniskt utbildningsboende. En bekräftelse på hög kvalité och goda förutsättningar för framtidens sjuksköterskor som studerar på Karlstads universitet.

Under måndagen var representanter från Karlstads universitet på Oskarslunds vårdboende för att överlämna ett diplom.

– Detta utbyte av erfarenheter och färdigheter är avgörande för att vi tillsammans ska stärka och ge de bästa förutsättningarna för studenterna när de är klara med sin utbildning, säger Stefan Jonsson (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, när han tog emot diplomet.

Anna Josse Eklund, programledare för Sjuksköterskeprogrammet på Karlstads universitet var med och överlämnade diplomet.

– För universitetet betyder ett KUBO att vi får fler studenter på ett och samma ställe. Så vi kan fördela resurser och ge studenterna ännu bättre förutsättningar, förklarar Anna.

Bild på Hanna och Anna från KAU
Hanna Boström och Anna Josse Eklund, från Karlstads Universitet

För att kunna klassas som KUBO behöver boendet uppfylla flera kvalitetskriterier och arbeta efter pedagogiska modellen peer learning. En modell som genomsyras av ett tydligt fokus på studenters lärande och deras lärande i samspel med andra studenter, med patientens behov som utgångspunkt.

– Studenterna är tryggare och utför arbetet på ett tryggare sätt när de har varandra, det märks skillnad, säger Johanna Carlsson, undersköterska och handledare för sjuksköterskestudenter på Oskarslund.

Bild av undersköterska Johanna
Johanna Carlsson, undersköterska och handledare för sjuksköterskestudenter på Oskarslund

Sedan arbetet började mot att bli KUBO certifierade har antalet studenter kommunen kan ta emot för VFU ökat och samarbetet med universitetet blivit bättre.

– För Karlstads kommun innebär det en bekräftelse på att det arbete vi gör med studerande och att få in dem i yrket ger effekt, säger Peter Nylander verksamhetschef hälso- och sjukvård.

För kliniskt verksamma sjuksköterskor är arbetet med studenter på en klinisk utbildningsavdelning en karriärväg med spetskompetens i att handleda och ha ansvar för studenters lärande väl i linje med vårdens uppdrag att bedriva vård, utbildning och forskning.

Tårta med Karlstads logytyp på samt texten "KUBO"

Sidan publicerad: 2024-06-04

Hittade du det du sökte på sidan?