Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Flygbild med markering av brygga och plats för byggbod


Sandgrundsbryggan avstängd för renovering

Den norra delen av Sandgrundsbryggan har stängts av för renovering. Det är delar av regelverket samt ytskikt som nu byts ut. Renoveringen beräknas pågå under större delen av sommaren.

Vid en planerad, mindre renovering av den populära bryggan upptäcktes att en stor del av träreglarna som håller bryggan på plats är ruttna och därför behöver bytas ut. Även planken på bryggan byts ut i samband med arbetet och det ursprungliga materialet ersätts av kärnfura för att få en bättre långsiktig hållbarhet.

Norra delen av bryggan berörs

Det är bara den norra delen av Sandgrundsbryggan som nu kommer att vara avstängd för allmänheten i cirka tre månader medan arbetet pågår. Den södra delen av bryggan kan användas som vanligt även om störningar kan uppstå i samband med arbetet. Ett mindre område i anslutning till bryggan används för byggbaracker och även detta område är avspärrat.

Varför behöver det göras mitt i sommaren?

Kommunens bryggor inspekteras och underhålls regelbundet. Sandgrundsbryggan genomgår en årlig besiktning och underhålls vid behov. Under hösten förra året kunde man konstatera att bryggan är i behov av underhåll, ett antal plank och reglar skulle behöva bytas ut inför kommande säsong. Arbetet planerades in för att påbörjas under våren så snart väder och vattenstånd tillät. Dessvärre har vi haft högt vattenstånd i älven länge under våren och arbetet har därför inte kunnat påbörjas förrän nu. När arbetet påbörjades upptäcktes att skadorna var svårare än man såg under höstens inspektion och valde då att reparera skadorna helt istället för att endast göra det tidigare planerade underhållet.

Arbetet kommer att utföras av PEAB med start under vecka 26 och pågå fram till ungefär början av september. Fyra personer kommer att arbeta på plats. En veckas uppehåll för semester är planerad under vecka 29.

Hur kommer det sig att bryggan redan har så stora skador?

Bryggans reglar består av tryckimpregnerat virke medan planken är av azobeträd. Azobeträdet kräver montering med större och fler skruvar vilket har gjort att vatten trängt in i de tryckimpregnerade reglarna som på grund av det ruttnat. Nu byts planken ut till kärnfura och färre, mindre skruvar används för att få en lång hållbarhet och bättre underhållsmöjligheter.

 

Bada inte i älven

Närheten till vatten så centralt i Karlstad är fantastiskt och även om vi har flera offentliga bryggor utöver Sandgrundsbryggan så är inte Klarälven en offentlig badplats. Vi ber dig därför att vara rädd om dig även i sommar. Bada inte i älven, var försiktig när du doppar fötterna - vattenströmmarna är starka.

Läs mer och hitta våra offentliga badplatser


Sidan publicerad: 2024-06-14

Sidan uppdaterad: 2024-06-20

Hittade du det du sökte på sidan?