Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Smarta Karlstad

Smarta Karlstad samlar alla innovativa initiativ

Karlstads kommun har lanserat en ny webbplats, Smarta Karlstad. Här kan Karlstadsbor, näringsliv med flera ta del av alla ionsinitiativ som genomförs i kommunen inom innovation och digitalisering.

Att tydliggöra och presentera alla innovationsinitiativ som planeras, pågår eller genomförts ska bidra till både utveckling och framsteg inom kommunens olika samverkansområden.

Initiativen visar en bredd över hur Karlstads kommun antar möjligheter och utmaningar genom utveckling av nya tjänster, arbetssätt eller samverkansformer. Ofta görs det med stöd av digital teknik och data.

En del av en större satsning

Smarta Karlstad är en av flera aktiviteter vilka beskrivs genom den nya planen "Smarta och hållbara Karlstad - staden som arena för innovation" som kommunstyrelsen beslutade om i maj.

Att arbeta i en gemensam riktning för områdena innovation och digital utveckling ska bidra till att vi når kommunens mål och vision. Det handlar om att ge ännu bättre service till Karlstadsborna, företagare, besökare och framtida Karlstadsbor.

Här hittar du Smarta Karlstad.

Sidan publicerad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?