Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Verksamhetsbild Sundsta-Älvkullegymmnasiet

Glädjande resultat när gymnasieskolornas läsår summeras

Sammanfattningen av läsåret som gått på de kommunala gymnasieskolorna visar goda resultat. Examensgraden är hög och flera program har förbättrat resultatet jämfört med föregående läsår.

En hög examensgrad

Eleverna på Nobelgymnasiet, Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvallagymnasiet har tillsammans nått en hög examensgrad för läsåret 2023/2024. Det innebär att en stor andel av eleverna har klarat sina studier och fått sina examensbevis. Flera gymnasieprogram har också förbättrat resultatet jämfört med föregående läsår.

”Visar på hårt arbete och stort engagemang”

– Jag är oerhört stolt över det resultat som har uppnåtts under det här läsåret. Den höga examensgraden visar på hårt arbete och stort engagemang från både elever och personal. Vi ser fram emot att fortsätta i samma anda under kommande läsår, säger Anders Peterson (C), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Examensgrad per nationellt program

Här presenteras examensgraden per nationellt program. Siffran efter programnamnet anger årets examensgrad och siffran inom parentes anger examensgraden föregående år. Observera att sifforna inte berättar allt – även de elever som inte nått en examen kan ha haft en betydande utveckling under sina gymnasieår.

Yrkesförberedande program

 • Barn- och fritidsprogrammet: 78% (89%)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet: 98% (89%)
 • El- och energiprogrammet: 100% (97%)
 • Fordons- och transportprogrammet: 89% (75%)
 • Försäljnings- och serviceprogrammet: 85% (88%)
 • Hantverksprogrammet: 100% (92%)
 • Hotell- och turismprogrammet: 92% (60%)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet: 67% (78%)
 • VVS- och fastighetsprogrammet: 100% (100%)
 • Vård- och omsorgsprogrammet: 59% (50%)

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet: 90% (67%)
 • Estetiska programmet: 90% (86%)
 • Humanistiska programmet: 73% (83%)
 • Naturvetenskapsprogrammet: 89% (93%)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet: 97% (94%)
 • Teknikprogrammet: 94% (97%)

Sidan publicerad: 2024-06-20

Hittade du det du sökte på sidan?