Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En elev övar på att vårda en annan elev som ligger i en vårdsäng.

Fler vill läsa vård och omsorg när stipendium för körkort införs

Från och med höstterminen kan elever på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram söka ekonomiskt stöd för körkort. Satsningen har lockat fler elever till utbildningen och i höst utökas platserna.

I februari i år beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Karlstads kommun att erbjuda vårdelever möjligheten att söka körkortsstipendium.

– Vi kan se att körkortsstipendiet har bidragit till att höja utbildningens attraktivitet. I år är det fler elever än vanligt som sökt utbildningen, vilket är glädjande, säger Anders Peterson (C), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fler utbildningsplatser inom bristyrket

Behovet av arbetskraft inom vård- och omsorgsyrket är stort i Karlstad och Värmland. Bedömningen är att det kan komma att råda brist på vårdutbildad personal i länet. För att möta kompetensförsörjningsbehovet behöver fler läsa en vårdutbildning.

– Det är viktigt att så många elever som möjligt som vill arbeta inom vården får den utbildning de behöver. När vi nu ser att fler är intresserade av en vård- och omsorgsutbildning ska vi också öppna upp för fler utbildningsplatser. Det är ett viktigt bidrag till kompetensförsörjningsarbetet, säger Anders Peterson (C).

Gör eleverna anställningsbara

Satsningen med körkortsstipendiet görs inte enbart för att öka utbildningens attraktivitet. Ett körkort efter avslutad vårdutbildning gör också att eleverna kan jobba inom hela kommunen.

– Karlstads ytterområden har kompetensutmaningar inom vårdyrket. Där krävs det ofta att eleverna har ett körkort när de söker jobb efter sin gymnasieutbildning. Körkortsstipendiet är därför inte bara ett ekonomiskt stöd utan gör också eleverna anställningsbara, avslutar Anders Peterson (C).

Om stipendiet

Kraven för stipendiet är att eleven uppnått ett visst studieresultat, att körkortsutbildningen utförs efter skoltid och att eleven är bosatt i Karlstads kommun. Stipendiet består av ett utbildningspaket på maximalt 15 000 kronor. Stipendiet finansieras av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens eget kapital.

Sidan publicerad: 2024-06-24

Hittade du det du sökte på sidan?