Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Motionscentralen

Idag beslutade teknik- och fastighetsnämnden att tilldela upphandlingen av driften av motionscentralen på Skutberget till IF Göta.

Kommunstyrelsen i Karlstads kommun har tidigare beslutat att utreda utvecklingsmöjligheter och hitta verksamheter till de viktigaste byggnaderna på Skutberget. En av dessa byggnader är motionscentralen och idag har teknik- och fastighetsnämnden fattat beslut om vem som blir så kallad driftentreprenör där.

- Jag är övertygad om att de kommer att bli ett positivt tillskott till Skutberget. IF Göta har goda förutsättningar att bidra till olika möjligheter för friskvård och rörelse som vi tror kommer att tilltala många Karlstadsbor, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Vad beslutet innebär

Dagens beslut innebär att IF Göta har tilldelats uppdraget att driva verksamheten i motionscentralen. Avtalet gäller i maximalt 10 år och sedan måste en ny upphandling ske. Skötsel och underhåll av byggnaden kommer även fortsättningsvis att skötas av kommunen.

Beslutet innebär inte att IF Göta har något uppdrag att utveckla övriga delar av Skutberget men kommer vara en viktig samtalspart i diskussionerna om den framtida utvecklingen av både motionscentralen och Skutbergsområdet i stort.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 8 juli 2024. Efter att avtalsspärren löpt ut kan avtal tecknas. Under förutsättning avtalet skrivs är planen att IF Göta tar över driften av motionscentralen 1 oktober 2024.

Vad som kommer hända med de andra utpekade byggnaderna på Skutberget; Skutbergsgården och Fintatorpsgård, är ännu inte beslutat.

Sidan publicerad: 2024-06-26

Hittade du det du sökte på sidan?