Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Remsa av nedtagen skog intill en bilväg. Skyddsbarriär ställs ut på bilvägen.

Vid Knappstad bygger kommunen nu den sista sträckan av gång- och cykelväg som krävs för att binda ihop Karlstad och Hammarö. Den cirka 600 meter långa cykelvägen kommer gå längs Skoghallsvägen och stå klar i december.

Idag finns en cykelväg längs med Skoghallsvägen från Romstad förbi Björkås. Cyklister som ska vidare mot Skoghall har sedan behövt ta grusväg in mellan några hus innan cykelvägen tog vid igen vid Knappstadsviken. Nu har arbetet med den nya cykelvägen kommit igång.

- Det känns skönt att vi äntligen kan få till den här sista biten som saknats för att knyta ihop våra två kommuner för cyklisterna. Det är viktigt att alla Karlstads- och Hammaröbor kan ta cykeln när vi är så nära, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Begränsad framkomlighet på Skoghallsvägen

Från och med nästa vecka kommer framkomligheten för bilisterna på Skoghallsvägen att påverkas då arbetet med cykelvägen innebär att en fil kan behöva stängas av. Avstängning av ett körfält kommer att behöva ske periodvis och under dessa perioder kommer trafiken att regleras med trafikljus.

Klart i december

Den nya sträckan gång- och cykelväg kommer att byggas från norr till söder och beräknas vara klar i december.

- Gång- och cykelvägen kommer att gå att använda i vinter men vi får se om vi hinner lägga sista lagret asfalt. Eventuellt gör vi det till våren, säger projektledare Stefan Prochazka.

Bygger om korsningen längre söderut

Samtidigt som gång- och cykelvägen byggs kommer kommunen även att bygga om korsningen ungefär 500 meter längre söderut, från Skoghallsvägen in mot Dingelsundet. Syftet är att göra en mer trafiksäker lösning då det har skapats ett 40-tal nya tomter som kommer att generera mer trafik här.

- Det kommer att bli en ny vänstersväng för bilister som kommer från Hammaröhållet, ny placering av busshållplatsen och anslutning till cykelvägen in mot Dingelsundet, berättar Stefan Prochazka.

Sidan publicerad: 2024-07-04

Hittade du det du sökte på sidan?