Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Staty av kvinna bakifrån på stor gräsyta.

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

193 personer har tyckt till om Wennbergsparken

Stort tack till alla som har deltagit i medborgardialogen om Wennbergsparken. Totalt har 193 personer deltagit. Kommunen har börjat gå igenom enkätsvaren, men mycket arbete är kvar innan vi har en plan framåt för Wennbergsparken.

De flesta vill kunna ha picknick, umgås och promenera i parken

Vi har börjat gå igenom de enkätsvar som vi har fått in och vi kan se vissa mönster. På karlstad.se/wennbergsparken kommer vi inom kort att lägga upp en rapport med alla enkätsvar.

Här lyfter vi några exempel på vad de flesta tycker:

  • 123 personer svarade att de vill kunna ha picknick i parken.
  • 116 personer svarade att de vill umgås med vänner och bekanta.
  • 105 personer svarade att de vill promenera i parken.
  • 67 personer önskar fler bänkar, sittplatser och bord.
  • 29 personer önskar mer växtlighet och blommor i parken.
  • 25 personer önskar en skatepark, cykelpark eller kickbikepark.
  • 19 personer tycker att parken är bra som den är och att inget saknas.

Bokbytarskåp, plats för snöbollskrig och vilgungor för vuxna

Några spännande förslag som vi har fått in är bokbytarskåp, snögubbsbyggarplats och plats för snöbollskrig, vilgungor för vuxna där du kan ha picknick, Shinrin-yoku (skogsbad), Biergarten (ölträdgård) och turfzoner.

Vad är nästa steg för medborgardialogen?

Kommunen fortsätter att bearbeta enkätsvaren.

- Bearbetningen av enkätsvaren fortsätter och vi är i ett tidigt skede. Vi kan inte säga redan nu vad som kommer hända med parken framåt. Vi behöver gå igenom enkätsvaren ordentligt. Vi kommer skapa en arbetsgrupp för arbetet framåt med Wennbergsparken. När vi kommit längre med bearbetningen av enkätsvaren och har en plan framåt kommer vi att berätta mer, säger Louise Thyberg, landskapsarkitekt.

Sidan publicerad: 2023-05-15

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Hittade du det du sökte på sidan?