Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skruvstavägen i Vålberg öppnar 26 april

Uppdaterad information 240426: Karlstads kommun har bytt en rörbro under Skruvstavägen i Vålberg. Under arbetet har vägen varit avstängd och fredag 26 april kl 16.00 öppnar den, två veckor tidigare än beräknat.

Tidigare information: Avstängningen innebär att bilister som ska åka mellan Vålbergs centrum och Vålbergsskolan kommer att behöva åka via Bårumsgatan istället. Gående och cyklister kommer kunna passera arbetsområdet som vanligt och behöver inte ta andra vägar. Tungtrafik kommer att behöva åka via Långgatan och E45.

Rörbron är i dåligt skick och behöver bytas för att vattendraget som går här inte ska skada vägen.

Bilden visar arbetet i Vålberg.

Sidan publicerad: 2024-02-16

Sidan uppdaterad: 2024-04-26

Hittade du det du sökte på sidan?