Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Innehåll på sida

Tillgänglighetsredogörelse

Karlstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen karlstad.se och dess elva underwebbplatser samt system uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
  • kända tillgänglighetsproblem,
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Underwebbplatser som omfattas av tillgänglighetsredogörelsen

Alsters herrgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flytta till Karlstadsregionen Öppnas i nytt fönster.

Jobba hos oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstad växer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads kommunala gymnasieskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads parkerings AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karlstads teknikcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringsliv och företagande Öppnas i nytt fönster.

Sundstabadet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvux Karlstad Öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildningen i Värmland Öppnas i nytt fönster.

Hur tillgänglig är webbplatsen och de system den länkar till?

Den här webbplatsen och de system den länkar till är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen eller system den länkar till

Om du behöver information från webbplatsen eller system den länkar till i något annat format än det som erbjuds kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Rapportera brister i tillgängligheten till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på karlstad.se till myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen lanserades den 25 maj 2023 och har testats tillgänglighetsmässigt genom hela utvecklingsprocessen.

Vi använder oss löpande av verktyget Siteimprove för att granska webbplatsens tillgänglighet. Pdf-filer kontrolleras även i programmet Adobe Acrobat.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 23 maj 2023.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och riktlinjerna på webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som har bristande förenlighet med lagkraven beskrivs under rubrikerna nedan.

En del av dokumenten och blanketterna på webbplatsen och i flera system som vi länkar till är inte tillgängliga. Vi jobbar för att löpande tillgänglighetsanpassa publicerade dokument och blanketter.

Åtgärd: Våra dokument och blanketter görs mer tillgängliga i vårt löpande arbete, omvandlas till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Det finns flera e-tjänster och system som du når via karlstad.se som inte uppfyller lagkraven. Det handlar till exempel om tillgänglig kod eller att vissa formulärfält saknar beskrivning. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller kraven äger vi inte själva eller kan justera i.

Åtgärd: Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete för att tillgängliggöra system och e-tjänster med kopplingar till karlstad.se. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Några delar i den digitala plattform som vi använder för en stor andel av våra e-tjänster uppfyller inte tillgänglighetskraven. Det handlar om följande brister:

  • Pdf-dokument som skapas av systemet blir inte tillgängliga.
  • Felmeddelanden som avser grupper med radioknappar eller kryssrutor är ej korrekt kopplade.
  • Tabellayout kan misstolkas av vissa skärmläsare.

Åtgärd: Vi arbetar tillsammans med leverantören av plattformen för att åtgärda bristerna allteftersom systemet utvecklas.

Det finns filmer på karlstad.se som saknar undertexter och syntolkning.

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden är inte textade och syntolkade i dagsläget, då det anses som en oskäligt betungande anpassning. Ur ett demokratiskt perspektiv väljer vi ändå att publicera videoupptagningarna för att de ska vara tillgängliga för en stor del av Karlstadsborna.

Åtgärd: Ambitionen är att texta och syntolka alla våra filmer som publiceras på karlstad.se. Vi undersöker möjligheten att använda automatisk textning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Flera kartor på karlstad.se uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Brister:

  • Kontraster mellan text och färg i somliga visuella komponenter och grafik är inte tillgängliga.
  • Kartorna saknar beskrivningar i text av knappar och andra funktionella komponenter vilka idag är enbart visuella.

Karlstads kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Videoupptagningar från kommunfullmäktiges sammanträden kräver för mycket resurser att texta och syntolka.

Åtgärd: Vi undersöker möjligheten att använda automatisk textning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Sidan uppdaterad: 2024-03-11

Hittade du det du sökte på sidan?