OM WEBBPLATSEN

Tillgänglighetsredogörelse för karlstad.se

Karlstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. 

På den här sidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen karlstad.se och dess nio underwebbplatser samt system uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
  • kända tillgänglighetsproblem,
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Underwebbplatser som omfattas av tillgänglighetsredogörelsen

Hur tillgänglig är webbplatsen och de system den länkar till?

Den här webbplatsen och de system den länkar till är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen eller system den länkar till

Om du behöver information från webbplatsen eller system den länkar till i något annat format än det som erbjuds kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

Rapportera brister i tillgängligheten till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post eller telefon.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på karlstad.se till myndigheten för digital förvaltning.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har analyserat webbplatsen med hjälp av en extern konsult. Samtliga sidmallar inventerades och analyserades utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Analysen gjordes i juni 2020, sedan dess har vi åtgärdat ett antal identifierade brister. 

Vi använder oss löpande av verktyget Siteimprove för att granska webbplatsens tillgänglighet. Pdf-filer kontrolleras även i programmet Adobe Acrobat.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 12 januari 2023.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 och riktlinjerna på webbriktlinjer.se

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som har bristande förenlighet med lagkraven beskrivs under rubrikerna nedan.

Innehåll på karlstad.se som inte är tillgängligt

Uppdaterad den