Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tillgänglighetsredogörelse för app

Karlstads kommun står bakom appen Mitt Karlstad. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen.

På den här sidan beskriver vi kända tillgänglighetsproblem i appen Mitt Karlstad och hur du kan rapportera brister.

Hur tillgänglig är appen?

Appen Mitt Karlstad är delvis tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Kontakta oss Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se
eller ringa 054-540 00 00.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Upptäcker du problem som inte är beskrivna på den här sidan? Eller anser du att vi inte uppfyller lagens krav? Meddela oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du vill kan du anmäla upplevda brister i appens tillgänglighet dit:

Digg:s anmälningsfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad i appen är inte tillgängligt

Vi håller på att se över tillgängligheten efter en större uppgradering. Listan nedan uppdateras allt eftersom vi upptäcker och åtgärdar brister.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering har otillräcklig kontrast mot intilliggande färger.
 • Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt/ljust läge.

 • Flikarna går inter att använda med tangentbord eller skärmläsare. Vid navigering med dessa hjälpmedel hänger alla flikar ihop som en enda komponent, som inte går att aktivera. Detta medför att stora delar av appen blir oåtkomlig för användare.
 • När texten förstoras upp till 200 procent överlappar och döljs innehåll i vyn (meny-ikon, meddelande-ikon), och text trunkeras. När texten förstoras trunkeras text i flikarna.
 • Vid displaybredder ner till 320 px blir text i vyn trunkerad. Text i flikarna (E-tjänster) trunkeras. Även text i viktiga meddelanden som visas i notiser med röd bakgrund.
 • Vid navigering med tangentbord får och/eller skärmläsare kommer innehållet i menyn före menyknappen i fokusordningen.
 • Komponenter för att öppna olika tjänster saknar maskinläsbara roller.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering har otillräcklig kontrast mot intilliggande färger.
 • Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt/ljust läge.
 • När det visas ett meddelande (vit text på röd bakgrund) finns en ikon som har textalternativet "Ikon". Detta beskriver inte bildens syfte. Om den är dekorativ ska den döljas för hjälpmedel.
 • Under Meny ligger även texten "Meny" som ett objekt i listan, trots att den texten inte är en del av listan utan snarare beskriver den. Texterna "Meny" och "MITT KARLSTAD" framstår som rubriker men är inte uppmärkta som det maskinläsbart.
 • När en notis visas (vit text på röd bakgrund) har textfärgen för meddelandet, samt den siffra som indikerar antalet meddelanden, otillräcklig kontrast mot bakgrunden (3,9:1).
 • När texten förstoras upp till 200 % överlappar och döljs innehåll i vyn (meny-ikon, meddelande-ikon), och text trunkeras. När texten förstoras trunkeras text i flikarna.
 • Vid displaybredder ner till 320 px blir text i vyn trunkerad. Text i flikarna (E-tjänster) trunkeras. Även text i viktiga meddelanden som visas i notiser med röd bakgrund.
 • Kryss-ikonen för att stänga en notis har otillräcklig kontrast mot den röda bakgrunden.
 • Vid navigering med tangentbord får och/eller skärmläsare kommer innehållet i menyn före menyknappen i fokusordningen. När menyn öppnas måste användaren alltså tabba baklänges för att komma till innehållet i menyn. När menyn är expanderad är fokus inte fångat i denna, och element som inte visas på skärmen får tangentbordsfokus.
 • Det framgår visuellt men inte maskinläsbart om knappen Meny är expanderad eller minimerad. Komponenterna under Meny saknar maskinläsbara roller. Komponenten Meddelanden saknar maskinläsbar roll. Flikarna (Hem, Fritid, E-tjänster, Kontakt) saknar maskinläsbara roller.
 • Det finns ett objekt, "webbvy", som presenteras av skärmläsare men som inte är synligt visuellt.
 • När texten förstoras upp till 200 % trunkeras text i vyn.
 • Vid displaybredder ner till 320 px blir text i vyn trunkerad.
 • Elementen i listan som öppnar olika grupperingar av tjänster (t.ex. Skola & utbildning) saknar synlig markering för tangentbordsfokus.
 • Komponenten med meddelandet saknar synlig markering av tangentbordsfokus.
 • Komponenterna för att öppna olika tjänster saknar maskinläsbara roller.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering har otillräcklig kontrast mot intilliggande färger.
 • Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt/ljust läge.
 • När texten förstoras trunkeras text i vyn.
 • Vid displaybredder ner till 320 pixlar trunkeras text i vyn. Vid större skärmbredder syns all text.
 • Komponenten med meddelandet saknar synlig markering av tangentbordsfokus.
 • Komponenten med meddelandet som ligger i en lista saknar maskinläsbar roll.

 • Komponenterna för att öppna olika tjänster saknar maskinläsbara roller.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering har otillräcklig kontrast mot intilliggande färger.
 • Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt/ljust läge.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering har otillräcklig kontrast mot intilliggande färger.
 • Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt/ljust läge.
 • Det finns element i användargränssnittet som saknar maskinläsbar roll.
 • Rollen för "Kommunarkivet berättar" under "Grupper" är inte angiven på ett maskinläsbart sätt.

 • Komponenterna som öppnar de olika alternativen "Ring till oss", "Skriv till oss" osv saknar synliga fokusmarkeringar.
 • Rollerna för komponenterna "Ring till oss", "Skriv till oss" osv är inte maskinläsbara.
 • När texten förstoras till 200 procent trunkeras text i vy ("Pressinformation").
 • Komponenterna för att öppna olika tjänster saknar maskinläsbara roller.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering har otillräcklig kontrast mot intilliggande färger.
 • Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt/ljust läge.
 • All text i vyn går inte att förstora till 200 %.
 • Kontrasten för de grå strecken som indikerar inmatningsfält är otillräcklig mot bakgrunden.
 • Det finns element i användargränssnittet som saknar maskinläsbara namn.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsnavigering har otillräcklig kontrast mot intilliggande färger.
 • Vyn respekterar inte användarinställningarna för mörkt/ljust läge.
 • Vid små displaybredder (ner till 320 px) blir text i knappen "Läs vår appleverantörs integritetspolicy" trunkerad.

 

 • Kontrasten för rutan som markerar vilken av länkarna "Liten", "Mellan" och "Stor" som är vald har otillräcklig kontrast mot omgivande färger.
 • Vid navigering med tangentbord får rullgardinslistorna under "Aktuella kungörelser och meddelanden" fokus före andra element på sidan. Komponenten med Anslagslista får tangentbordsfokus, men inget händer när komponenten aktiveras. Den har inte heller någon synlig fokusmarkering.
 • Länktexterna "Liten", "Mellan" och "Stor" beskriver inte syftet med länkarna. Det framgår inte att det är textstorleken som ändras.
 • Statusmeddelandet "Finns inga anslag att visa" är inte maskinläsbart identifierat, det läses inte upp av skärmläsare utan att få fokus.
 • Rullgardinslistorna under "Aktuella kungörelser och meddelanden" saknar maskinläsbara namn.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

 • Markeringar av tangentbordsfokus har otillräcklig kontrast mot bakgrunden.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

 

Kvartal tre 2024 kommer en ny version som är helt tillgänglighetsanpassad.

 • Logotypen för Karlstads kommun är en bakgrundsbild trots att den förmedlar relevant information. Stjärnikonerna för sökförslag saknar textalternativ.
 • "Tummarna" vid varje måltid saknar textalternativ. Förstoringsglasikonen saknar textalternativ.
 • ”Matsedel" ser ut som en rubrik, men är inte uppmärkt som en sådan. Det saknas rubrik på nivå 1. Rubrikstrukturen börjar med rubriknivå 3.Visuellt framgår vilken maträtt som hör till vilken dag och datum, men strukturen är inte maskinläsbar.
 • Det framgår visuellt att länken "Språk" är utfällbar, men det förmedlas inte maskinläsbart. Samma sak gäller länken med ikon för utfällbar "hamburgermeny".
 • Kontrasten för blå text på grå bakgrund (datum och veckodagar) är otillräcklig. Om man aktiverar länken Kalender i menyn visas texten "Kunde inte ladda sidan! Prova igen senare och kontakta ... ". Denna text har otillräcklig kontrast mot bakgrunden.
 • Det finns inget sätt att förstora texten utan att innehåll överlappas/går förlorat.
 • Markeringar av tangentbordsfokus har otillräcklig kontrast mot bakgrunden.
 • Förstoringsglas-ikonen har otillräcklig kontrast mot omgivande färger. "Tummen upp"-ikoner har otillräcklig kontrast mot bakgrunden (när de inte har aktiverats). Kontrasten för sökfältets kantlinje är otillräcklig mot bakgrunden.
 • Innehållet i menyn, som fälls ut med länken med "hamburgermeny"-ikon, kommer före själva meny-länken i fokusordningen. Användaren måste alltså tabba "baklänges" för att nå innehållet. Innehållet i menyn får tangentbordsfokus, och läses upp av skärmläsare, även när det är visuellt dolt.
 • Länken med ikonen för hamburgermeny saknar maskinläsbart namn.
 • Om man ändrar språk översätts vissa ord, men de är inte uppmärkta med rätt språk vilket innebär att skärmläsare använder svenskt uttal. Inte heller länkarna med olika språk (t.ex. "Norsk" och "English") är uppmärkta med motsvarande språkkod.
 • Fältet för att söka skola saknar synlig ledtext eller ifyllnadsanvisning. (En platshållartext är inte ett godtagbart alternativ till en ledtext.)
 • Komponenter med stjärnikoner framför sökförslag saknar maskinläsbara namn och roller. Det framgår inte maskinläsbart om stjärnorna är markerade eller ej. Komponenter med ikoner med "tummar" saknar maskinläsbara namn och roller. Det framgår inte heller maskinläsbart om tummen är markerad eller ej.
 • Länken med ikon för "hamburgermeny" saknar maskinläsbart namn.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Kvartal fyra 2024 kommer alla punkter nedan att vara åtgärdade.

 • Logotypen har textalternativet "Webb, logotype," vilket inte förmedlar samma information som bilden.
 • Knappen med texten Slutför ligger i ett landmärke med rollen "contentinfo" (sidfot). Detta motsvarar inte den visuella strukturen, då denna knapp visuellt tillhör huvudinnehållet på sidan. Även knappen med texten Bekräfta ligger i ett landmärke med rollen "contentinfo".Det framgår visuellt men inte på ett maskinläsbart sätt om innehåll som fälls ut med knapparna "Info" är expanderat eller ej. Det framgår också visuellt vilken info-knapp som tillhör vilket fält, men det framgår inte på ett maskinläsbart sätt.
 • Det finns ledtexter (label-element) som inte är kopplade till något inmatningsfält. Rekommendation (gällande 9.2.4.6): många ledtexter och maskinläsbara namn på fält inleds med "webb". Syftet med detta är oklart och kan vara förvirrande.
 • För skärmläsare upprepas samma text ett flertal gånger, t.ex. finns label-element som är dolda visuellt men som läses upp. Exempel: för fältet telefon finns den synliga texten "Telefon", det finns även ett label-element med innehållet "Telefon, , Telefon", och efter fältet finns ytterligare ett label-element med innehållet "Webb, telefonnummer,". Upprepningarna försvårar för användare och det överensstämmer inte med den information som ges visuellt.
 • Instruktionen "Klicka på frågetecknet för att få veta mer ..." går inte att förstå utan syn.
 • Fält som inhämtar information om användaren saknar maskinläsbara syften angivna med autocomplete-attribut.
 • Länken "Till karlstad.se ..." indikeras enbart med blå textfärg.
 • Kontrasten för texten "Slutför" i grå knapp är otillräcklig. Kontrasten för vit text på blå bakgrund i knappar (Bekräfta och Slutför) är otillräcklig.
 • Kontrasten för färgen på textinmatningsfältens kantlinjer är otillräcklig mot bakgrunden.
 • Knappen "Info" för hjälp med att lägga till en plats går inte att nå med tangentbord. När en fil har lagts till går knapparna Öppna i popup-fönster, Ladda ned fil och komponenten Ta bort fil inte att nå med tangentbord.
 • Det finns en tidsbegränsning för sidan: om formuläret lämnas orört skickas användaren till en sida med texten "Du har blivit utloggad. Vänligen stäng detta fönster, eller klicka på knappen nedan för att logga in igen.". Användaren blir inte förvarnad om tidsgränsen.
 • Sidans titel beskriver inte sidans ämne eller syfte.
 • Fältet med synlig ledtext "Rubrik på ditt ärende" har namnet "Webb, rubrik, Här skriver du en kortfattad rubrik om ditt ärende". Inte heller namnet för fältet Beskriv ditt ärende innehåller den synliga texten. Fältet med den synliga texten "Namn" har det maskinläsbara namnet "Webb, för- och efternamn".
 • Felmeddelanden identifierar inte tydligt vilka fält som är felande. Exempelvis benämns fält som "Återkoppling via Webb NY".
 • Det framgår inte i text vilka fält som är obligatoriska eller frivilliga.
 • Felmeddelandet för e-post säger "Måste vara en korrekt e-postadress", vilket inte vägleder användaren till det förväntade formatet.
 • När en fil har lagts till finns tre klickbara ikoner varav en, Ta bort fil, saknar maskinläsbar roll. Komponenterna med namn som exempelvis "Webb, bifogad fil 1, Släpp fil eller klicka här" saknar maskinläsbara roller (synlig text: "Släpp fil eller klicka här").
 • När en fil har lagts till är det svårt att komma åt både namnet på filen samt knapparna som tillhör den med skärmläsare. Problemen kan bero på att elementet med namnet på filen har tabindex 0 men saknar roll. När detta åtgärdas, tänk på att man inte kan ha interaktiva element inuti andra interaktiva element, t.ex. ska man inte ha knappar inuti knappar.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Hur vi har testat appen

Vi har tagit del av uppgifter från leverantören av appen och gjort en självskattning utifrån lagkraven. Vi har också fått påpekanden från Digg som har granskat appen sommaren 2023.

Senaste bedömningen var färdig den 26 januari 2024.
Redogörelsen uppdaterades senast den 26 januari 2024.

Sidan publicerad: 2023-02-22

Sidan uppdaterad: 2024-01-26

Hittade du det du sökte på sidan?