Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skolvisningar

Välkommen att ta del av Alsters herrgårds skolvisningar som är speciellt framtagna pedagogiska program av hög kvalitet. Visningarna är förankrade i skolans läroplan LGR11 och vi ger förslag på både för- och efterarbete som kan förhöja både lärarnas och elevernas helhetsupplevelse från besöket.

Pedagogiska visningar med fokus på Frödings skrivande.

Alsters herrgård erbjuder program som är framtagna speciellt för skolornas behov. Med avstamp i våra guiders gedigna kunskaper om Gustaf Frödings liv får eleverna reflektera över skillnaderna mellan tiden då Fröding levde och dagens samhälle på olika kunskapsnivåer beroende på årskurs. Eleverna får tillfälle att använda sin egen kreativitet i diktövningar som utgår ifrån hur Fröding tänkte när han skrev sina dikter. Vi har i samarbete mellan guider och pedagoger tagit fram visningar från årskurs 3 - 9. För att eleverna ska få tillfälle att tillägna sig fördjupade kunskaper erbjuder vi väl genomtänkta för- och efterarbeten med förankring i LGR11, något som underlättar för lärarna.

Visningarna tar ca 60 minuter och vi kan ta en klass i taget. Visningen kostar normalt 1250 kr/klass.

Skolvisningarna är tillängliga året om på Alsters herrgård. Det går bra att ta med egen matsäck att äta ute i herrgårdsparken eller inne i Boden.

Gustaf Fröding - Berättelser och dikter

Här får eleverna uppleva ett program som väcker fantasi och lust att skapa. Eleverna följer med på ett interaktivt skolprogram i Frödings fotspår där de på ett lekfullt sätt får lära känna Gustaf Fröding. Eleverna får fundera och reflektera över förr och nu. Tillsammans med eleverna pratar vi om vad som inspirerade Gustaf att skriva och de får själva pröva på att skriva egna dikter. Programmet äger rum både inne i herrgården och ute i herrgårdsparken.

Eleverna får uppleva Gustaf Frödings poesi i tidsenlig miljö på Alsters herrgård. Programmet startar ute vid Frödingbysten där guiden berättar hur det kom sig att Alsters herrgård blev Gustaf Frödings minnesgård och vad de olika husen på gården användes till förr och hur de används nu. Inne i utställningen om Gustaf Fröding får eleverna sedan lära känna personen bakom dikterna samt veta hur Fröding tänkte och kände när de skrevs, följt av en workshop där de får skapa egna dikter med Frödings ord.

Bokningsförfrågan

Alsters herrgård

054-540 23 50

alstersherrgard@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida