Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anmäl bassänger, bubbelpooler och floatingtankar

Du som vill driva en badanläggning ska anmäla det innan lokalen eller anläggningen börjar användas. Bassängbad är en badanläggning som används av allmänheten och det gäller även bubbelpooler, floatingtankar och karbad.

Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer som kontrollerar bassängbad genom till exempel stickprovskontroller av badvattenkvaliteten. Den dagliga tillsynen är det dock du själv som verksamhetsutövare som ansvarar för.

Anmäl till miljöförvaltningen

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Obligatorisk egenkontroll

Du som driver en verksamhet med bassängbad ska motverka och förebygga att hälsoproblem eller skador på miljön uppstår. Du måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram, som bland annat ska innehålla:

  • Genomsnittligt antal badande
  • Uppgifter om bassängen/bassängerna (volymer, temperaturer, kapacitet, antal badande per timme)
  • Hur reningsanläggningen fungerar (beskrivning av de olika reningsstegen)
  • Filterhastigheter
  • Dosering av kemikalier
  • Vattenförbrukning
  • Vattenomsättning
  • Återkommande kloreringar, samt eventuella chockkloreringar
  • Frekvens och tillvägagångssätt när man rengör omklädningsrum, dusch, bastu, gemensamma utrymmen, bassängområdet
  • Frekvens och tillvägagångssätt för rengöring av bassänger (bottensugning, skrubbning, rensning av galler med mera)

Se också Folkhälsomyndighetens information om bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgifter

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan om bassängbad.

Det tas också ut en årsavgift: efter att du anmält din verksamhet får du regelbunden tillsyn av miljöförvaltningen. Taxan innebär att du betalar en årsavgift för den tillsyn vi utför. Se taxa och avgifter.

Om du inte anmäler kan du få miljösanktionsavgift

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till miljöförvaltningen riskerar du att få en miljösanktionsavgift. För närvarande är den på 3 000 kronor.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida