Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ska du starta en hygienisk verksamhet?

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård med mera. Det är miljöförvaltningen som kontrollerar dessa verksamheter.

Om du funderar på att starta en ny hygienisk verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till oss. Anmälningsplikten gäller de hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta miljöförvaltningen.

Anmäl din verksamhet

Du anmäler din verksamhet via vår e-tjänst. Skicka in anmälan minst sex veckor innan du planerar att starta upp verksamheten.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Avgifter

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. En årsavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område tas också ut. Taxan innebär att de verksamheter med yrkesmässig hygienisk verksamhet betalar en årsavgift. Se avgifter inom hälsoskydd.

Krav på en hygienisk verksamhet

Oavsett om du har en anmälningspliktig eller en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, hygien och kemikaliehantering.

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Mer information hittar du på nedanstående länkar.

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsens information om egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. (Socialstyrelsens handbok) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tatuera eller pierca sig innebär en risk för hälsan eftersom huden penetreras. Det är du som utför behandlingen som har ansvar för att dina kunder inte utsätts för några risker. Om du ska öppna en tatuerings- eller piercingstudio är det viktigt att veta vilka krav som ställs på verksamheten.

Socialstyrelsens information om piercing och tatuering

Piercing och tatuering - hälsorisker samt gällande lagar och regler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en information från Socialstyrelsen som vänder sig till dig som arbetar med piercing och tatuering och därmed är verksamhetsutövare. Informationen tar upp vilka krav som ställs i gällande lagstiftning när det gäller piercing, tatuering och andra former av yrkesmässig hygienisk behandling.

God hygien, egenkontroll och kundinformation

Några av de viktigare sakerna att tänka på är dessa:

  • Tatueringsstudios och piercingverksamheter är anmälningspliktiga enligt lagen.
  • Du som verksamhetsutövare måste ha en god egenkontroll med rutiner för exempelvis städning, rengöring/desinfektion, ingrepp/behandling och kemiska produkter. Uppgifterna ska vara dokumenterade.
  • Lokalen ska utformas så att den passar verksamheten och skötas så att det inte uppstår några risker för människors hälsa. Det är viktigt att ha goda rutiner kring hygien.
  • Du som utför behandlingen ska informera kunden om eventuella hälsorisker i samband med den, till exempel genom skriftlig information om hur hen ska sköta sin tatuering efter behandlingen. Du bör inte behandla minderåriga utan att deras föräldrar gett sitt medgivande.

Klagomål på piercing- eller tatueringsstudio

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller problem efter ingreppet när du besökt en tatueringsstudio eller piercingverksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten.

Om inte det hjälper kontakta gärna miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektörer, via Kontaktcenter 054 - 540 00 00.

Om du inte anmäler kan du få miljösanktionsavgift

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift. För närvarande är den på 3000 kronor.

Vill du veta mer

Kontakta oss på miljöförvaltningen via Kontaktcenter på 054 - 540 00 00 om du har frågor om hygieniska verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida