Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden
20 mars 2024

Under mars månads stadsbyggnadsnämnd fick sju restauranger vid Stora Torget tillfälliga bygglov för sina uteserveringar. Samtidigt godkändes den policy för uteserveringar som tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Ett bygglov gavs för ett LSS-boende och detaljplanen för Vallargärdets skola antogs. En byggvision för Molkom godkändes också.

Beslut i korthet i text

Önskar du ta del av fler ärenden och läsa besluten i text kan du klicka nedan.

Sidan publicerad: 2024-03-21

Hittade du det du sökte på sidan?