Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Porträtt Michael McGowan, undersköterska.
Mikaela André

Mikaela André

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Lyckad satsning i hemtjänsten – nu slopas minutstyrningen

Karlstads kommun har sedan hösten 2022 testat en ny modell där hemtjänstpersonal fått ökat ansvar och större inflytande över sitt arbete. Nu införs den lyckade modellen i hela hemtjänsten.

Det nya arbetssättet införs successivt och de grupper som hittills ingått i projektet hyllar den nya modellen.

– Jag ser fler leenden, både i våra egna lokaler och ute hos de vi hjälper. Jag tittar inte på klockan på samma vis, utan mer på människan och disponerar tiden utifrån behoven som finns, säger Michael McGowan, undersköterska.

Modellen bygger på att mindre grupper har skapats utifrån geografiska områden så att de som har beviljad hemtjänst ska möta så få nya ansikten som möjligt. Samtidigt har en fast omsorgskontakt införts.

Även personalens arbetsuppgifter har renodlats genom att en ny serviceenhet som utför städningen har skapats. I och med det kan vårdpersonalen helt fokusera på omvårdnad.

– Jag är fascinerad över hur snabbt vi har kunnat se en effekt hos de vi finns till för, säger Marita Taserud, verksamhetschef hemtjänsten, Karlstads kommun.

Den nya modellen för tillitsstyrning fortsätter att införas i hela Karlstads kommuns hemtjänst. Samtidigt har en forskargrupp från Handelshögskolan i Stockholm kopplats på för att studera den tillitsbaserade styrningen.

– Vi har lagt in 10 miljoner i budgeten för 2024 för att den här satsningen ska kunna införas i hela hemtjänsten, säger Stefan Jonsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Läs mer om vad arbetet innebär för några medarbetare, vårdtagare och anhörig på kampanjsidan för Nya hemtjänsten.

Sidan publicerad: 2023-11-07

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?