Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustration som visar texten Långa dagar där ordet Långa är överstruket och ersatt med ordet Glada.

Nu förbättrar vi hemtjänsten

Hur då? Jo, det innebär bland annat att minutstyrda arbetspass slopas och att alla med hemtjänst får en fast omsorgskontakt. Hemtjänstpersonal får också ett ökat ansvar och inflytande över arbetets planering och utförande. I och med det kan det stöd som ges bättre utgå från individens behov. För människor av människor!

Porträtt Frank och Birgitta.

Man börjar tycka om alla man träffar

Nu träffar man inte lika mycket folk och det har man inte varit van vid. Man börjar tycka om alla man träffar och vi får en relation. Det känns positivt.

Frank, Karlstadsbo med hemtjänst

Han har fått tillbaka livsglädjen

Den stora skillnaden är det nya arbetssättet med en fast omsorgskontakt. Att man har någon att prata med, känner tillit till och kan anförtro sig till. Jag hör hur vår omsorgskontakt och min särbo sitter och småpratar. Det är fantastiskt. Att han bemöts med ett personligt perspektiv och inte bara klockan. Det är inte minuten som ska styra utan behovet. Min särbo är en livsnjutare och han har fått tillbaka livsglädjen. Det är livskvalitet!

Birgitta, Franks särbo

Porträtt Michael McGowan.

Jag ser fler leenden

För mig har den största skillnaden varit hur vi delat upp och renodlat hemvården som en del av hemtjänsten. Som medarbetare blir vi värderade på ett annat vis, både av våra behövande Karlstadsbor och deras anhöriga. De är nöjda med vår fasta omsorgskontakt och med att få ett återkommande ansikte. Jag ser fler leenden, både i våra egna lokaler och ute hos de vi hjälper. Jag tittar inte på klockan på samma vis, utan mer på människan och disponerar tiden utifrån behoven som finns. När vi jobbar utan minutstyrning känns det som att vi blivit mer moderna och schemat har blivit bättre också. Det är underbart.

Michael McGowan, undersköterska

Många har blivit tryggare

Vilken arbetsglädje! Det är ett helt annat klimat ute hos våra Karlstadsbor nu. De tycker förändringen är så bra, oron över att inte veta vem som kommer hem till dig har släppt. Jag är också handledare och har många elever med mig. Det är så viktigt att de får se allt på ett nytt sätt. Många har blivit tryggare och vi får tid att kunna hjälpa och vårda. Alla vi finns till för har olika behov och eleverna får se samspelet och den kemin, hur vi tänker, vad vi säger och vad vi gör. Det är jätteviktigt. Utveckling är inte farligt, vi får lära oss helt andra saker och ta ett större eget ansvar.

Camilla Ståhl, undersköterska

Porträtt Camilla Ståhl.
Porträtt Eric Karlsson.

Det blir en djupare kontakt

Den fasta omsorgskontakten har blivit väldigt, väldigt bra. Det blir en trygghet när alla vet att det är exempelvis just jag man möter ofta. Mina kontaktpersoner vet att jag är på plats var och varannan dag. Jag kan sätta mina behövande Karlstadsbors intressen först. Det blir en djupare kontakt och vi som team blir mer välkända. Jag upplever att det blir kvalitet på ett helt annat sätt. Jag äger min egen roll och blir stärkt i mitt uppdrag när jag känner mig delaktig. Men det främsta handlar om tiden. Jag tittar inte på den som tidigare. Jag tittar på personen och personens behov.

Eric Karlsson, vårdbiträde

Alla medarbetare har satsat helhjärtat

För att kunna göra så här stora förändringar krävs det att vi testar oss fram. Det har varit ovärderligt för att vi ska kunna få det nya arbetssättet att fungera i den dagliga verksamheten. Tillitsbaserad styrning handlar mycket om att vi jobbar på ett smartare sätt. Vi har ett annat helhetsperspektiv, en annan typ av förtroende, med starkare relationer och där har inkludering varit ett nyckelord. Alla medarbetare har satsat helhjärtat och jag är fascinerad över hur snabbt vi har kunnat se en effekt hos de vi finns till för.

Marita Taserud, verksamhetschef

Porträtt Marita Taserud.
Utskrift av ett brev med handskrivna överstrykningar.

För människor av människor

Tillsammans med medarbetare, vårdtagare och anhöriga förbättrar vi hemtjänsten!

Ta del av det brev som beskriver förändringarna som just nu genomförs.