Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Karlstads Energi - stöd vid nyetablering

Karlstads Energi hjälper till både vid nyetableringar och i utvecklingsprojekt tillsammans med befintliga verksamheter med målet att den bästa lösningen för verksamheten och samhället i stort kan identifieras. Läs mer om vära värdeerbjudaden här.

Våra värdeerbjudanden

I framtidens hållbara samhälle behöver vi använda våra resurser mer effektivt och skapa fler smarta symbioser som möjliggör att de restströmmar som trots allt uppstår kan komma till nytta. Karlstads Energi hjälper till både vid nyetableringar och i utvecklingsprojekt tillsammans med befintliga verksamheter med målet att den bästa lösningen för verksamheten och samhället i stort kan identifieras.

Bland våra värdeerbjudanden finns exempelvis:

  • Samordnad etableringsplanering för våra lösningar
  • Elnätsanslutning
  • Elhandel
  • Fiberanslutning och digitala tjänster med höga säkerhetskrav
  • Uppvärmningslösningar för bostäder, lokaler och verksamheter
  • Kylning av lokaler och processer
  • Fastighetsstyrning och smart styrning av flexibla resurser
  • Solcells- och batterilösningar
  • Laddinfrastruktur och mobilitetslösningar

Som en del av den skogliga bioekonomin i Värmland har vi i decennier omvandlat restströmmar från skogsbruk och industri till värme och el som ersatt fossila bränslen och bidragit till ökad andel förnybart i elsystemet. Nästa steg kan bli att även framställa ytterligare energiprodukter i våra anläggningar med fokus mot transport och industri. Vätgas kommer att bli en viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle och utfasning av fossila bränslen. Karlstads Energi har under ett antal år engagerat sig i vätgasutvecklingen och arbetar i partnerskap för att möjliggöra en vätgashubb i Karlstad.

Frågor? Kontakta någon av oss!

Johan Thelander

Affärsstrateg

Mia Johansson

Marknadschef

Sidan publicerad: 2024-05-16

Hittade du det du sökte på sidan?