Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mötas

Här kan du läsa mer om våra olika externa och interna nätverk och mötesplatser med fokus på digital utveckling och innovation.

Externa nätverk och mötesplatser

En illustration av en robot med kugghjul och statistik runt sig

AI-nätverk Sambruk

Karlstads kommun är en aktiv part i Sambruk som är en intresseorganisation där mer än hälften av Sveriges kommuner är medlemmar. Inom Sambruks regi driver Karlstads kommun ett nationellt AI-nätverk där du kostnadsfritt kan delta på seminarier och workshops. Nätverket är ett av flera andra nätverk och nationella tjänster som kan vara till nytta för dig som vill samverka och utbyta erfarenheter med andra kommuner och regioner.

Läs mer om nätverket här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor? Kontakta mig!

Emil Joelsson

Utvecklingsstrateg

Två kvinnor och en man står med VR-utrustning i händerna

DigitalWell Arena

DigitalWell Arena är en satsning på digital hälsoinnovation för att fler ska kunna leva ett hälsosamt liv med målet att stimulera innovation inom hälsa och välfärd. Vi behöver arbeta tillsammans för att lösa komplexa samhällsutmaningar kopplade till hälsa och skapa ett hållbart samhälle och genom olika samarbeten utvecklas lösningar som ska öka individers egenförmåga till ett hälsosammare liv.

Läs mer om arenan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor? Kontakta mig!

Thomas Wernerheim

Utvecklingsstrateg

Interna nätverk och mötesplatser

En illustration av tre armar som sticker upp ur en dator

Digitaliseringsforum

Digitaliseringsforum är ett forum där anställda i kommunen får möjlighet att träffa verksamheter och inspireras av varandra i den digitala resan som sker bland våra olika förvaltningar och bolag. Vid respektive tillfälle erbjuds tre deltagare från varje förvaltning och bolag att delta och deltagarnas uppgift är att knyta kontakter och sprida vidare kunskaper och inspiration ute på sina egna verksamheter. Då antalet platser är begränsade behöver du ta kontakt med din närmsta chef om du är intresserad av att delta.​​​​​

Frågor? Kontakta mig!

Britt-Marie Carlsson

Digitaliseringsledare

Tre färgglada trådar slingrar sig mellan fingrarna på fem utsträckta händer

Nätverk innovationsledning

För närvarande håller vi i Karlstads kommun på att utveckla ett nätverk inom innovationsledning. När strukturerna för nätverket är på plats kommer du kunna läsa mer om den här!

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?