Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så jobbar vi med innovation

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med strukturer kring innovation. Här hittar du också metodstöd, mallar och annat kunskapshöjande material.

Vad vill du lära dig mer om i dag?

Illustration av två händer som omfamnar ett jordklot. Halva jordklotet är täckt av blommor som växer ur klotet.

Samverkansområden

Vårt arbete ska bidra till att vi tar större kliv framåt för att möta framtidens utmaningar. Våra fyra samverkansområden visar hur vi valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen och för att utveckla verksamheten vi ska leverera till Karlstadsborna.

Illustration av två händer som pekar på träklossar staplade på varandra

Smarta och Hållbara Karlstad

I maj 2024 antogs en ny plan för Karlstads kommuns arbete med innovation och digital utveckling: Smarta och hållbara Karlstad - staden som aren för innovation. Planen ska bidra till att stärka vår förmåga vad gäller organisatorisk utveckling och förnyelse.

Ett kollage där fyra punkter bildar ett nätverk samt tre händer som gör olika tecken

Innovationsprinciper

Att öka vår innovations- och omställningsförmåga är en del av en förändringsresa där alla medarbetare är viktiga. I Karlstads kommun utgår vi från åtta innovationsprinciper som hjälper oss agera i riktning mot en mer innovationssdriven organisation.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Innovationsledning

Innovation är inte bara ett modeord – det är vår biljett till en hållbar och framåtblickande kommun. Nu kan du som anställd gå en utbildning i innovationsledning och vara med och forma framtiden som anställd i Karlstads kommun.

Ett kollage där en hand i rutig skjortärm håller en megafon. Ur megafonen kommer det bokstäver.

Efterfrågeacceleration

Innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan. Efterfrågeaccelation är en metodik för offentlig sektor i syfte att driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg, genom att öka efterfrågan på hållbara lösningar.

En hand håller i ett pappersflygplan. En låda är fäst på pappersflygplanets rygg.

Tjänstedesign

Tjänstedesign är en utforskande praktik där processen centreras kring en användare eller kund. Syftet med en sådan process är att skapa värdeskapande och attraktiva tjänster eller lösningar utifrån verkliga behov och beteenden.

En hand håller i ett pappersflygplan. En låda är fäst på pappersflygplanets rygg.

Innovationsguide

Karlstads kommun arbetar med att utveckla en guide för hur du med en bra idé ska kunna få stöd att ta den vidare i alltifrån att utforska innovationshöjden, till att realisera den. När guiden är på plats kommer du kunna läsa mer om den här.

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?