Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tjänstedesign

Tjänstedesign är en utforskande praktik där processen centreras kring en användare eller kund. Syftet med den användarcentrerade processen är att skapa värdeskapande och attraktiva tjänster eller lösningar utifrån verkliga behov och beteenden.

Vad kännetecknar tjänstedesign?

Kännetecknande för praktiken är att:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Tjänstedesign fokuserar på varför snarare än vad. Vi tycker ofta om att hitta lösningar, men har svårare att lägga tid på att verkligen förstå problemet. Att lägga tid på att förstå problemet är kärnan i ett utforskande arbetssätt inom de metoder som tjänstedesign relaterar till. Att gå direkt på lösning minskar dessutom innovationshöjden och kan leda till att vi missar saker vi måste upptäcka för att skapa värde på riktigt.
 • Den innehåller samskapande med användaren. Slutanvändaren inkluderas för att definiera vilka behov och problem som tjänsten och lösningen ska tillgodose samt hur den gör detta på bästa sätt.
 • Behov undersöks i verkligheten i den miljö där användaren befinner sig.
 • Praktiken är holistisk och tjänstens omkringliggande miljö tas i beaktning. Har lösningen bäring i ett större system eller kontext?
 • Prototyper och visualiseringar används för att skapa samsyn, kommunicera insikter och utforska hur möjliga lösningar kan se ut, tas emot och om de uppfyller behovsbilden eller önskad effekt.

Fem huvudprinciper för tjänstedesign i offentlig sektor

Det finns fem huvudprinciper som anses vara specifika för tjänstedesign. Det är lätt att tänka att designarbetet ska följa en linjär, steg-för-steg-process, men det är snarare så att principerna går som röda trådar genom designarbetet där man kan behöva börja i olika ändar beroende på behov och kontext.

Principer för tjänstedesign

 • Involvera (förstå behov, erfarenheter och hur tjänsten upplevs ur olika perspektiv)
 • Visualisera (förmedla upplevelser och insikter)
 • Prototypa (används f ör att utforska, utvädera eller validera hypoteser och potentiella framtider)
 • Lärande i handling (lärande sker genom reflektion kring de kunskapr och insikter som arbetet genererat)
 • Agens i tjänstesystem (tydliggöra vilket handlingsytrymme som finns, undersöka hur handlngsutrymme påverkas)

Källa: Stefan Holmlid och Katarina Wetter-Edman, Tjänstedesign - principer och praktiker, Studentlitteratur.

Mallar och metoder

På den här sidan finner mallar och metodstöd till två vanligt förekommande verktyg inom tjänstedesign: persona och användarresa. Vill du få tillgång till ytterligare metodstöd finner du länkar till fler källor längst ned på sidan.

Bra att komma ihåg när du arbetar med designverktyg

Det finns en uppsjö av olika metoder att använda sig av inom tjänstedesignområdet. Vilket som är bäst lämpat att använda när är något man lär sig genom görandet och att våga testa sig fram. Försök ha med dig att det inte finns ett perfekt verktyg som kommer passa i alla situationer och att du kan behöva anpassa metodiken så den fungerar för er specifika situation eller behov.

Illustration av konturerna av ett ansikte omringat av ett moln, en eld, ett blad och vattendroppar

Persona

Lär dig mer om hur du kan arbeta mer personas.

En illustration av en användarresa där olika ikoner löper längs en linje med olika steg

Användarresa

Lär dig mer hur du kan använda användarresor och tjänstekartor.

Vill du nörda ner dig riktigt ordentligt? Spana in våra litteraturtips!

 • Tjänstedesign: principer och praktiker (Stefan Holmlid, Katarina Wetter-Edman)
 • Tjänsteinnovation ​​​​​​​(Per Kristensson, Anders Gustafsson, Lars Witell)
 • This is Service Design Thinking (Marc Stickdorn, Jakob Schneider)
 • This is Service Design Doing (Marc Stickdorn, Markus Edgar Hormess, Adam Lawrence, Jakob Schneider)

Sidan uppdaterad: 2024-05-23

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida