Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Länkar och stöd

Läs mer om och ta del av olika resurser i Värmlands innovationsstödsystem.

Karlstads Energi - stöd vid nyetablering

Här finns nyckeltal som är fritt tillgängliga att använda.

Innovations- och företagsstöd i Värmland

I Värmland finns ett väl utvecklat innovationsstöd. Läs mer om aktörerna i systemet här.

Kommunens öppna data

Ta del av Karlstads kommuns offentliga information i form av öppen data.

Nyckeltal från Karlstad

Här finns nyckeltal som är fritt tillgängliga att använda.

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?