Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Kollage av olika byggnader i Karlstad

Om Smarta och hållbara Karlstad

Smartakarlstad.se är en del av en större satsning som beskrivs genom riktningen "Smarta och hållbara Karlstad". Genom att arbeta i en gemensam riktning för områdena innovation och digital utveckling så bidrar vi till kommunens mål och vision.

Riktning: Smarta och hållbara Karlstad - staden som arena för innovation

Dagens samhällsutmaningar är komplexa och tillväxt uppstår inte från en punkt utan genom interaktion mellan många olika aktörer. Nya lösningar skapas genom att olika kunskapsfält blandas och att många aktörer i ett ekosystem samarbetar. Utvecklingen sker alltmer integrerat där invånare och andra samhällsaktörer är medskapare och resurser.

En tydlig trend är att staden som plats också blir en arena för innovation och utveckling på nya sätt vilket också stärker platsens attraktivitet på sikt. Det är en utveckling och riktning vi vill ta vara på och som vi beskriver genom berättelsen om ”Smarta och Hållbara Karlstad”.

Berättelsen är formad utifrån samtal, arbetsmöten och workshops med medarbetare och chefer i Karlstads kommun samt med företrädare ifrån näringslivs- och klusterorganisationer. Berättelsen beskriver den önskade riktningen och vad den betyder för oss i Karlstad.

Ett smart och hållbart Karlstad betyder:

  • Att vi är den värdeskapande staden
  • Att vi använder teknik och data som möjliggörare
  • Att våra lösningar är tillgängliga och inkluderande
  • Att vi möjliggör att goda idéer ska bli verklighet
  • Att vi arbetar smart med samhällets alla resurser

Att vi är den värdeskapande staden
I smarta och hållbara Karlstad så arbetar vi med värdeskapande som utgångspunkt. Att vara den smarta och hållbara staden innebär helt enkelt att vara den värdeskapande staden. Vår service och våra tjänster är formade ur verkliga behov. Det innebär att vi är duktiga på att förstå vår stads, våra invånares och vår organisations nuvarande och framtida behov. Annars kommer vi inte att leverera rätt tjänster och därmed rätt värde. En smart stad skapas för, av och med Karlstadsbor.

Att vi använder teknik och data som möjliggörare
I ett smart och hållbart Karlstad använder vi teknikens möjligheter för att bygga värdeskapande tjänster. Vi utforskar, lär och förstår hur vi med data och digitalisering bland annat skapar ökad trygghet, minskade utsläpp och ökad tillit till kommunen. En smart stad drar nytta av tekniken för att själv bli smartare. Genom data får vi stöd i att förstå, visualisera möjligheter och bygga scenarier, vilket hjälper oss att fatta beslut på verkliga behov och beteenden. Vi gör kloka val ur ett helhetsperspektiv, utan att vi tappar vår lyhördhet mot enskilda intressen.

Att våra lösningar är tillgängliga och inkluderande
Den smarta staden är en tillgänglig stad. Som invånare känner man att kommunen möter en på ett sömlöst sätt genom hela livet. Tjänster och service i den smarta staden skapas så att de passar alla, oavsett ålder, kön eller varifrån man kommer, och de speglar samhället vi lever i. Karlstad kännetecknas av användarvänliga samhällstjänster som är enkla att få tillgång till och att använda.

Att vi möjliggör att goda idéer ska bli verklighet
Vi strävar efter att Karlstad är en plats där goda idéer blir verklighet. I ett smart och hållbart Karlstad utmanar vi oss själva och vågar testa saker som är nya för oss. Att testa och pröva innebär sällan att vi misslyckas, men det blir inte alltid som vi trodde. Att ta medvetna risker är okej, det tar oss framåt. Vi tror på kraften i lärande och samverkan och att samarbeta, dela och kommunicera är en framgångsfaktor.

Att vi arbetar smart med samhällets alla resurser
I ett smart och hållbart Karlstad förstår vi värdet av och nyttjar företagens, akademins och civilsamhällets kraft. Att skapa förutsättningar tillsammans för samarbeten, samskapande och inkludering är centralt. Det handlar om att nyttja staden som en plats eller arena där alla kan bidra. Tack vare att vi öppnat upp staden och tillgängliggjort den som en resurs för andra att nyttja, förverkligar människor och aktörer sina goda idéer och lösningar utifrån behov och utmaningar i just vår kommun. Vi pratar om platsen som en arena där människor möts, testar och prövar tillsammans. Allt ifrån nya lösningar på stadens gator och torg eller i olika verksamheter till utforskande och utveckling av ny kunskap. Det här bidrar inte bara till en kommun som ständigt tar stora kliv mot våra uppsatta mål, utan även till att vi är en attraktiv stad att starta sitt bolag, arbeta, utbilda sig, besöka och leva i. Människor lockas till allt spännande som pågår i staden. Det är människorna och de sammanhang och värden som uppstår som gör oss unika, inte tekniken.

Med ”Smarta och hållbara Karlstad - Staden som en arena för innovation” vill kommunen ta en nationell spetsposition som en kommun som driver en smart och hållbar samhällsomställning. Vi är en aktiv och en innovationsdrivande aktör. Vår styrka ligger i att vi är framsynta, att vi gör tillsammans och att vi är modiga.

Under utveckling

Webbsidan Smarta och hållbara Karlstad är under utveckling och förväntas vara klar 2024.

Vill du veta mer? Hör av dig till någon av oss!

Osäker på vem du ska höra av dig till? Kontakta oss via vår allmäna inkorg smarta@karlstad.se

Sandra Eriksson

Avdelningschef

Emil Joelsson

Utvecklingsstrateg

Thomas Wernerheim

Utvecklingsstrateg

Klas Granström

Innovationsledare

Maria Natonska

Innovationsledare

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?