Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustration pappersflygplan

Test- och inspirationsmiljöer

Den här sidan är under utveckling. Ta del av våra testbäddar, inspirations- och demonstrationsmiljöer med inrikning mot vård- och omsorg tills vidare!

Stjärnhuset - modell för framtidens omsorg

Stjärnhuset är ett tryghetsboende med 27 platser. Boendet här ett modellboende med fokus på test och implementering av teknik som ska användas som komplement till fysisk vård- och omsorg. All den teknik som testas ska möta upp mot verkliga behov.Test av tjänster görs för att utvärdera vilken teknik som är funktionell för vård- och omsorg.

Kronoparkens
hemtjänst

Testbädden hjälper till med insatser som är beviljade utifrån socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. De insatser som utförs kan vara service, omvårdnad, sjukvård eller rehabilitering. Varje förfrågan om att utnyttja en testbädd föregås av en värdering av om idén möter ett faktiskt problem eller utmaning och om testet kan utföras på ett sätt som möter krav på säkerhet och integritet.

Inspirationsmiljö resurscentrum

Resurscentrum är en plats med smarta produkter och digitala tjänster för att visa invånare på möjligheter till självständighet och oberoende. Miljön är öppen för alla att besöka. Det finns även en digital inspirationsmiljö med smarta produkter för ökad självständighet för den som inte har möjlighet att besöka resurscentrum.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare

Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare

Ann-Sophie Gustafsson

Utvecklingsledare

Sidan uppdaterad: 2024-06-03

Hittade du det du sökte på sidan?