Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ett kollage med ett öga, en mun, ett öra, en hand, stjärnor och blixtar

Innovationsprinciper

Att öka vår innovations- och omställningsförmåga är en del av en förändringsresa där alla medarbetare är viktiga. I Karlstads kommun utgår vi från åtta innovationsprinciper. Principerna ska ses som verktyg och förhållningssätt som hjälper oss agera i riktning mot en mer innovationssdriven organisation samtidigt som vi bygger en innovationsfrämjande kultur.

Våra åtta innovationsprinciper

Börja med användarbehoven

Om du inte vet vad användarnas behov är kommer du inte att skapa rätt tjänster. Börja med att lära dig om användaren som kommer nyttja din lösning eller tjänst och låta användarens erfarenheter och behov stå i centrum vid utformningen av din tjänst.

Det här är för alla

Vi skapar värde för alla Karlstadsbor, inte bara för dom som är bra på att uttrycka sina behov eller vana vid att använda våra tjänster. Det betyder inte att det ska finnas en lösning för alla, men vi behöver reflektera över vilka perspektiv som representeras i lösningen och inte.

Designa med och reflektera över din data

Använd data som ett stöd i beslutsfattande och för att förstå där det är möjligt, i stället för gissningar eller ”aningar”. Men kom också ihåg att reflektera över din data - även data kan vara subjektiv. Vad som mäts och hur det är definierat påverkar tolkningen av och nyttan i datan.

Iterera. Och iterera igen.

Ett bra sätt att utvecka värdeskapande tjänster och lösningar är att börja smått och testa olika lösningar i omgångar. Att iterera minskar risken. Det gör stora omvägar osannolika och förvandlar små misslyckanden till lektioner. Skapa enkla prototyper och testa dina lösningar tidigt med faktiska användare.

Gör det enkelt

Att göra något enkelt att använda är inte alltid enkelt i sig. Det innebär vanligtvis mer, men det är vad vi borde göra. Ur ett helhetsperspektiv, som organisation, vinner vi och användarna av våra tjänster på det i längden.

Gör det öppet

Vi bör dela med oss av vad vi gör när vi kan. Dela saker som du vet andra kommer ha nytta av och gör dom lätta att återanvända. Dela dela idéer, dela avsikter, dela lärdomar, dela kunskap. Vi finner andra att kroka arm med, onödiga snedsteg upptäcks, bättre alternativ pekas ut, ribban höjs.

Gör mindre (och låna mer)

Som kommun ska vi använda våra resurser väl. Det innebär att vi ibland behöver släppa saker som är bra, men som kan lämna plats åt något som är ännu viktigare eller tar oss längre. Nöj dig inte med "så här har vi alltid gjort" som ett svar. Leta efter synergieffekter eller lösningar hos andra som kanske tagit sig längre och våga låna andras lösningar.

Samexistera inte, att samskapa tar oss längre

För att skapa verklig nytta och lösa både små och stora utmaningar behöver vi förstå den omgivning vi påverkar eller påverkas av. Det handlar om att förstå helheten, hur olika tjänster, lösningar eller problem upplevs ur olika perspektiv samt att upptäcka beroenden. Var nyfiken på andra och bjud in andra till dig.

Sidan uppdaterad: 2024-05-22

Hittade du det du sökte på sidan?