Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Två kvinnor och en man står med VR-utrustning i händerna

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Karlstads kommun först ut i unik upphandling för att driva innovation

Efterfrågeacceleration är en metodik där offentlig sektor kan driva innovation genom upphandling och nu är den allra första upphandlingen i hamn. För Karlstads kommun innebär det att vi fått tillgång till ett nytt, virtuellt utbildningsverktyg som kan öka personalens förståelse vi utmanande situationer i vården.

Metodiken kring efterfrågeacceleration har utvecklats av DigitalWell Arena och nu har vård- och omsrogsförvaltningen i Karlstads kommun tillsammans med DigitalWell Arena för första gången fått följt metoden från start till slut genom upphandlingen "Upplev min verklighet". Det unika med metoden är, lite förenklat, att det är en samskapande process som upphandlas snarare än en specifik lösning, dels för att det kanske helt saknas en lösning på marknaden, dels för att de lösningar som finns inte möter behovsbilden tillräckligt bra.

Syftet med upphandlingen var att skapa en ny, digita tjänst som ökar vårdpersonalens förståelse för kognitiv svikt inom LSS och äldreomsorgen. Kognitiv svikt är ett samlingsbegrepp för symptombilder som innebär en sänkning av den kognitiva förmågan, där exempelvis demens ingår.

– Den stora skillnaden blir att personalen slipper föreställa sig det vi pratar om, utan får en verklig och mer konkret upplevelse. Vi har fått med det vi önskat, och det är en typ av upplevelse man får gåshud av, säger Maria Andersson, kognitionsombud i Karlstads kommun, som tillsammans med kollegan Magdalena Swierczek representerat verksamhetens behov i upphandlingen.

Initialt upphandlades sju bolag för att delta innovationsprocessen. Bolagen har därefter fått möta representanter från vård- och omsorgsenheten och teamet runt efterfrågeacceleratorn för att närmare presentera sina konceptförslag. Tre bolag valdes sedan ut för att fortsätta utvecklingsarbetet, innan det slutgiltiga valet föll på Viroteas koncept.

Viroteas tjänst visualiserar genom VR (Virtual Reality) olika vardagssituationer där det kan vara svårt att förstå kundernas perspektiv. Den virtuella upplevelsen påverkar personalen både genom syn och hörselintryck. Exempelvis via en inre röst, vardagsljud som tilltar i styrka eller att synfältet färgas eller blir suddigt. Sammantaget skapas en upplevelse som både desorienterar och ger en känsla av obehag.

Sidan publicerad: 2023-06-12

Sidan uppdaterad: 2024-04-30

Hittade du det du sökte på sidan?