Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En gräsmatta med stenar utplacerade i en stor ring

Samtal om Thingwalla - en marknadsplats för digital offentlig service

Den 18 juni finns möjligheten att delta i ett samtal för att tillsammans bestämma hur vi gör verklighet av visionen Thingwalla, en plattform för hållbar digitalisering av offentlig service. Samtalet inleds av civil- och digitaliseringsminister Erik Slottner.

Thingwalla är marknadsplatsen för kreatörer, leverantörer, beställare och användare av offentliga digitala tjänster och kan liknas vid en "appstore" för offentlig sektor. Marknadsplatsen är öppen för alla som kan skapa digitala lösningar vilka förbättrar människors vardag.

I dag är Thingwalla endast en idé och vi, initiativtagare inom offentlig och privat sektor, ses den 18 juni i Karlstad för att bestämma hur vi gör verklighet av visionen Thingwalla.

Samtalet inleds av civil- och digitaliseringminister Erik Slottner och syftet med dagen är att alla intressenter som deltar ska kunna bidra med sina förväntningar och idéer till Thingwallas utveckling.

Samtalet och dagen fokuserar på att svara på frågorna:

  • Vilka Thingwalla-nyttor svarar mot vilka behov?
  • Hur organiserar vi oss bäst för att få Thingwalla att hända?
  • Vilken är den lämpligaste organisationsformen?
  • Vilka arbetsgrupper behövs och vilka ska ingå i dem?
  • Vilka aktörer tar ledartröjan i vilken del av Thingwalla?
  • Vad krävs i beslutsväg för att en offentlig aktör ska kunna delta i och bidra till Thingwalla?

Arrangörer: Karlstads kommun, Härryda kommun, Bjørk Innovation, Äventyret.

Målgrupp: Samtalet riktar sig brett och alla som beställer, kravställer, upphandlar, förvaltar eller utvecklar digitala tjänster för offentlig sektor är välkomna. Även personer med intresse för ekonomi och juridik kopplat till dessa processer är välkomna.

Pris: Vill du delta i samtalet? Det kostar inget att vara med, men resekostnaden till Karlstad får du (eller din arbetsgivare) stå för.

Plats: Tingvallagymnasiets aula, Tingvallagatan 6, 652 24 Karlstad. Byggnaden ligger intill Stora torget i Karlstad.

Dag och tid: 18 juni 2024, klockan 10:00-16:00.

Övrigt: Föranmälan krävs och görs på via knappen nedan. Anmälan stänger den 5 juni klockan 12:00. Det går inte att delta digitalt.

Sidan publicerad: 2024-05-16

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?