Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En illustration av tre händer med färgglada skjortärmar som pekar mot en glödlampa med blixtar kring sig

En plan för en smart och hållbar stad

Kommunstyrelsen har antagit en ny plan för innovation och digital utveckling.
– Det är verkligen glädjande att planen är på plats. Nu kan kommunen och våra tillhörande bolag stärka utvecklingskapaciteten inom områdena innovation och digital utveckling, säger utvecklingsdirektör Ann Otto Nemes.

Planens syfte är att stärka Karlstads kommuns och dess bolags utvecklingskapacitet inom områdena innovation, data och digital utveckling som möjliggörare. Den tar sikte mot en smart och hållbar stad med syfte att möta kommunens, och samhällets, utmaningar inom dessa områden.

Med planen ges möjlighet att stärka kommunens förmåga att utvecklas organisatorisk, men också möjlighet till förnyelse genom ökad innovationsförmåga. För att möta samhällets utmaningar måste vi helt enkelt bli bättre på att nyttja potentialen i datadriven och digital utveckling, samt att utveckla platsen Karlstad som en arena för utveckling och samskapande tillsammans med det omgivande samhället.

Koppling till centrala områden i kommunens styrmodell

I grunden handlar planen om att vi ska kunna ge ännu bättre service till Karlstadsborna, företagare, besökare men också framtida Karlstadsbor. Det finns en stark koppling till både strategisk plan och kommunens styrmodell.

Innovations- och omställningsförmåga är centrala områden i just styrmodellen som bland annat säger att vi ska ha fokus på digitalisering, innovation och jämställdhet i vår verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Läs planen i sin helhet här

Sidan publicerad: 2024-05-24

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?