Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Del av Södra Kyrkogatan stängd för trafik

Södra Kyrkogatan, mellan Karlbergsgatan och Hamngatan är stängd för trafik. En tillfällig in- och utfart är öppnad för boende som har parkering på södra delen av Södra Kyrkogatan.

Arbetet är en del i projektet att göra Östra delen av Drottninggatan till en trevlig entré till centrum och samtidigt byta alla ledningar och ytskikt. Arbetet här pågår preliminärt till första veckan i juli.

Läs mer om projektet på karlstad.se/drottninggatan

Sidan publicerad: 2024-02-08

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?