SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Om oss

Teknikprogrammet

Sundsta-Älvkullegymnasiet

Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges bästa skolor och vi strävar alltid efter att bli ännu bättre. Vi vill vara en bra arbetsplats för både elever och personal.

Skolan präglas av stabilitet, pålitlighet och en gemensam vision. 

Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet. 

Skolglädje innebär att det ska vara roligt att lära sig. Lärandet ska vara hållbart och som elev hos oss ska du alltid vilja lära dig mer. Vi tror på ett lärande under hela skoldagen och att en förståelse för goda vanor och rätt mindset är viktigt. 

Vi arbetar aktivt för att utveckla goda relationer mellan alla på skolan. Goda relationer är nyckeln till förtroende. Klimatet på skolan är tillåtande, inspirerande kreativt och utvecklande. Hos oss får alla vara som de är och bli den de vill.

Sundsta-Älvkullegymnasiet står för kvalitet. Skolan är organiserad utifrån eleven och med elevens kunskapsutveckling i centrum. Skolledning, pedagoger, elevhälsa, bibliotek och våra övriga stödfunktioner samarbetar för att skapa en optimal, attraktiv och utvecklande lärmiljö.

Visste du att:

  • Vi har ett utvecklat samarbete med Karlstads Universitet och regionens näringsliv.
  • Läsåret 19/20 drev våra elever ca 50 UF företag.
  • Vid skolan undervisar över 200 pedagoger: Lektorer, Förstelärare, forskarstuderande och legitimerade lärare.
  • Vår elevhälsa består av ca 20 personer: Specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, skolpsykolog och skolläkare.
  • Biblioteken bemannas av 3 bibliotekarier och en biblioteksassistent.
  • Vår IT enhet består av 4 personer - IT-pedagoger och IT-administratörer.
  • Vår enhet för verksamhetsstöd består av 15 personer - Administratörer, informatör, samordnare och vaktmästare.
  • Vi har Sveriges största Gymnasieingenjörsutbildning och erbjuder samtliga 4 inriktningar.
  • I våra programråd och ledningsgrupper finns ca 100 företag.
  • Vid den senaste kvalitetsgranskningen av Myndigheten för yrkeshögskolan fick våra utbildningar högsta betyg.

Tillsammans skapar vi Sveriges framtid!

Daniel Skålerud, Gymnasiechef
Sundsta-Älvkullegymnasiet

 

Uppdaterad den