SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Om oss

Verksamhetsbild Sundsta-Älvkullegymmnasiet

Sundsta-Älvkullegymnasiet

Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges bästa skolor och vi strävar alltid efter att bli ännu bättre. Vi vill vara en bra arbetsplats för både elever och personal. Skolan präglas av stabilitet, pålitlighet och en gemensam vision. 

Vår vision är enkel

Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet. 

Skolglädje

Det ska vara roligt att lära sig. Lärandet ska vara hållbart och som elev hos oss ska du alltid vilja lära dig mer. Vi tror på ett lärande under hela skoldagen och att en förståelse för goda vanor och rätt mindset är viktigt. 

Goda relationer

Vi arbetar aktivt för att utveckla goda relationer mellan alla på skolan. Goda relationer är nyckeln till förtroende. Klimatet på skolan är tillåtande, inspirerande kreativt och utvecklande. Hos oss får alla vara som de är och bli den de vill.

Kvalitet

Sundsta-Älvkullegymnasiet står för kvalitet. Skolan är organiserad utifrån eleven och med elevens kunskapsutveckling i centrum. Skolledning, pedagoger, elevhälsa, bibliotek och våra övriga stödfunktioner samarbetar för att skapa en optimal, attraktiv och utvecklande lärmiljö.

Tillsammans skapar vi Sveriges framtid!

Daniel Skålerud, gymnasiechef
Sundsta-Älvkullegymnasiet

 

Uppdaterad den