Karlstadsrummet – en utställning om stadsutveckling

Karlstadsrummet är utställningen om Karlstad - hur staden och kommunen blivit den plats det är idag och hur utvecklingen ser ut framåt. Välkommen till oss i Bibliotekshusets entréplan.

Öppettider

Måndag - fredag klockan 10-17
Lördag klockan 11-15
Helgdagar stängt.

Visningar 

Måndag-lördag kockan 11.30
Ingen förbokning.

Aktuellt i Karlstadsrummet

Utställning 18/10-24/11: Vad finns under våra gator?

Följ med i en spännande undre värld. Under mark finns flera viktiga funktioner för samhället, som vatten och avlopp, fjärrvärme, och el- och stadsnät. Vi kan även finna fynd, fornlämningar, som berättar om vår historia. Under marken samlas nutid och historia. Utställningen visar vad som finns under våra gator i Karlstad. 

Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. De närmaste 15 åren kommer flera stora projekt att förändra stadsmiljön på ett omvälvande sätt. Det handlar bland annat om stora infrastrukturprojekt och byggande av ett stort antal bostäder.

Om utställningen

I utställningen om Karlstadsrummet blir du lotsad genom Karlstads historia, från när deltalandskapet bildades till dagens Karlstad. Men framförallt får du kunskap om de projekt som planeras runtom i Karlstad framöver. Strosa runt i rummet och läs om olika nedslag i Karlstads historia, se filmer om planerade projekt och sök i digitala kartor. På en stor bildskärm kan du klicka dig fram genom ett Karlstad i 3D-perspektiv, där du kan se hur flera av våra planerade projekt skulle se ut i stadsbilden. Hur skulle det se ut från ditt hem? I rummet finns även en modell av Karlstad byggd i trä.

Besöksvärd i rummet

I rummet finns en besöksvärd som kan svara på frågor och visa dig tillrätta. Det går också att boka besöksvärden för studiebesök för grupper i rummet. Du bokar ditt studiebesök via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Berätta vad du tycker

Har du besökt Karlstadsrummet och vill berätta för oss vad du tycker om rummet eller ge oss förslag på förbättringar? Fram till 31 oktober gör vi en enkätundersökning om Karlstadsrummet. Ge oss en minut av dig tid och svara på några frågor.

Till enkäten

Audioguide

Lyssna på utställningen med din egen mobil. Hörlurar finns att låna hos besöksvärden. 

Till audioguiden

Trämodell över Karlstad

Välkommen att kontakta Karlstads kommun


Har du frågor eller synpunkter? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig. I Karlstadsrummet finns en besöksguide som kan visa dig tillrätta och svara på frågor.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Entréplanet i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.