Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det.

Det är Räddningstjänsten Karlstadsregionen som ger tillstånd som för brandfarlig vara. De prövar då förutsättningarna för att hanteringen kan ske enligt de föreskrifter som finns.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida