Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Explosiva varor

Du som hanterar och förvarar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Tillståndet är till för att myndigheterna ska kunna kontrollera att skyddet mot brand, explosion och stöld är tillräckligt.

Det är Räddningstjänsten Karlstadsregionen som ger tillstånd som för explosiv vara. De prövar då förutsättningarna för att hanteringen kan ske enligt de föreskrifter som finns.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida