Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 21 februari 2024

Under februari månads stadsbyggnadsnämnd beslutades det bland annat om bygglov för flerbostadshus i Tullholmen och ändrad användning av ”kupolhuset” på Järnvägsgatan. Nämnden antog också flera detaljplaner, en av dem gör det möjligt för utveckling av industrimark i Välsviken. Förvaltningen besvarade Elevborgarrådets förslag om klimatet och gav planuppdrag. Hör ordförande Anders Tallgren, (S), berätta om några av onsdagens beslut.

Beslut i korthet i text

Önskar du ta del av fler ärenden och läsa besluten i text kan du klicka nedan.

Sidan publicerad: 2024-02-22

Hittade du det du sökte på sidan?