Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förstudie Informationsstrukturer i lärande nätverk hypotesmodell

Informationsstrukturer för lärande nätverk (ISLNd)

Under första halvåret 2024 har Karlstads kommun tillsammans med bland annar Compare bedrivit en förstudie för att utforska tekniska aspekter samt om Artificiell Intelligens (AI), Språkmodeller (LLM), Machine Learning (ML) och i synnerhet kunskapsgrafer kan erbjuda nya vägar för effektiv kunskapshantering.

AI i kunskapens tjänst

Förstudien Informationsstrukturer för lärande nätverk syftar till att, mot bakgrund av den oerhört snabba utvecklingen inom Artificiell Intelligens, identifiera strategier för att stärka innovation och omställningsförmåga inom offentlig sektor genom förbättrad kunskapsdelning och livslångt lärande inom nätverk. Projektet stödjer Värmlandsstrategins insatsområden som att stärka konkurrenskraften och förbättra livsvillkoren genom att utveckla kraftfulla sätt att dela information och sprida lärande.

Förstudien pågick från januari till och med juni 2024 och är finansierad av Region Värmland. Bakgrunden till förstudien är utvecklingen av Demand Acceleration-metodiken med ett växande innovationsekosystem av människor som tillför ny kunskap och har behov av existerande kunskap.

I förstudien utforskades tekniska aspekter inom Artificiell Intelligens (AI), Språkmodeller (LLM) , Machine Learning (ML) och kunskapsgrafer, samt om dessa erbjuder nya vägar för effektiv kunskapshantering.

– Vi har jobbat väldigt utforskande och experiementerat mycket vilket lett till en mängd insikter, säger Thomas Wernerheim Innovationsstrateg på Karlstads kommun som lett förstudien.

Slutsater ur förstudien

  • Governance/förvaltning av tekniska informationsstrukturer och av commons hänger ihop.
  • Intellektuellt bearbetat material äger! Transkribering av möten kan fungera som värdefulla kunskapsartefakter, men förstudien visar att intellektuellt bearbetat material skapar avsevärt större värde i "systemet".
  • Automatisering, systematisering och förvaltning av data/information är nödvändigt.
  • Begrepp/ontologi avgörande. Det har alltid varit viktigt att ha tydliga begrepp men med modern teknologi och AI blir det än viktigare för att undvika "hallucinationer"
  • Det finns mycket ”legoklossar” där ute (exempelvis tekniker, lösningar och teorier) men inget som hänger ihop och skapar en robust plattform och som överbryggar legala, organisatoriska och tekniska barriärer.
  • Våra experiment och vår pilot (Zeta Alpha) visar att det finns en stor potential att med ny teknik revolutionera kunskapshantering.

Förstudien är nu avslutad och ett avslutsseminarium hålls på Värmlands musem den 12 juni 2024.

ISLNd Tutor

ISLNd Tutor är en anpassad ChatGPT där man kan ställa frågor om rapporten och dess innehåll.

ISLNd Tutor is customized ChatGPT where one can ask questions about the report and it's content.

ISLNd Tutor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The ISLNd Tutor is customized with the swedish version of the report

Sidan publicerad: 2024-06-11

Sidan uppdaterad: 2024-07-04

Hittade du det du sökte på sidan?