Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Uppdatera ett existerande initiativ

Här kan du som anställd på Karlstads kommun uppdatera ett initiativ som redan ligger i innovationsportföljen. Alla initiativ granskas innan de publiceras.
Status för initiativet (när det har uppdaterats med den nya informationen) (obligatorisk) * (obligatorisk)
Status för initiativet (när det har uppdaterats med den nya informationen) (obligatorisk)Sidan publicerad: 2024-04-18

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

Hittade du det du sökte på sidan?