Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Begränsad framkomlighet på del av Hamngatan och runt järnvägsstationen

Med start vecka 17, 22 april, kommer arbetet med Vikenpassagen att flytta över till sidan närmast Hamngatan. Det innebär påverkan på framkomligheten i området och buller.

På Hamngatan, närmast järnvägsstationen, kommer två körfält att stängas av under arbetet. Även en del parkeringsplatser kommer stängas av på stationsområdet så var i god tid när du ska hämta eller lämna vid tåget.

Hur framkomligheten kan påverkas för dig kan du läsa mer om här.

Sidan publicerad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?