Näringslivet i Karlstad

Näringslivets organisationer, föreningar och nätverk

Här hittar du olika nätverk, föreningar och organisationer i Karlstad.

Näringslivets organisationer, föreningar och nätverk

 • Almi Företagspartner – Har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. De erbjuder även finansiering och rådgivning.
 • BNI – Affärsnätverk. 
 • Centrum Karlstad – Ett aktiebolag som ägs gemensamt av fastighetsägare och köpmän. Ska genom konkreta insatser aktivt verka för att utveckla Karlstad centrum som den naturliga handels- och mötesplatsen.
 • Compare –  IT- och telekomföretagens samverkansorganisation/nätverk/kluster i regionen. Branschens givna kontaktpartner för företag, universitet och offentlig sektor.
 • Drivhuset Karlstad – Funderar du på att starta eget? Eller vill du utveckla ditt entreprenöriella driv? Då kan Drivhuset hjälpa dig! Drivhusets primära målgrupp är högskole- och universitetsstudenter.
 • F-gruppen – Nätverk med fokus att skapa förutsättningar för hållbara och utvecklande karriärer för föräldrar under småbarnsåren.
 • Företagarna – Riksorganisation för företag som verkar för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. 
 • IUC Stål & Verkstad – Nätverk/kluster för stål och verkstads företag i regionen
 • Karlstad Business Center – Där människor möter människor, nätverkar och gör affärer. För 1 500 kronor i månaden får ditt företag kontorsplatser, konferensrum, internet, fika, poolbil, affärsnätverk och olika event. Mitt i centrala Karlstads mest expansiva affärsområde, Inre hamn.
 • Karlstad Innovation Park – En kreativ miljö med energi, inspiration och utmaningar för att utveckla din verksamhet. En mötesplats för människor som gillar förändring och är nyfikna på innovation. En landningsplats för företag i utveckling.
 • Kommunikatörsnätverket i Värmland – Ett forum där regionens kommunikatörer kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet.
 • Närverket Karlstad – Nätverk som leder till trivsel, kontakt och ökat samarbete mellan företag, föreningar och offentlig sektor.
 • NIFA – Nätverk som medverkar till affärsutveckling för matproducenter i Värmland.
 • Handelskammaren i Värmland – En av 11 regionala, fria, obundna handelskamrar. Huvuduppgiften är att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen. 
 • HagaNätverk – Nätverk för företag i stadsdelen Haga.
 • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF – En intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.
 • Marknadsföringsgrupp – Gruppens syfte är att fler ska vara med och påverka innehåll och aktiviteter i varumärkesarbetet. Målet med varumärkesarbetet är att stärka bilden av Värmland för att få fler besökare, fler etableringar och fler inflyttare.
 • Nyföretagarcentrum – Ger kostnadsfri, konfidentiell och oberoende rådgivning om du funderar på att starta företag. 
 • Paper Province – Nätverk/kluster för företag inom skogsindustrin och ett Europeiskt kluster i världsklass enligt European Cluster Observatory.
 • Svenskt Näringsliv Värmland – Företagens företrädare i Sverige.
 • Skogskvinnorna –  Nätverk för kvinnor som är intresserade/äger skog .
 • Ung Företagsamhet – Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
 • Wink; Women in Karlstad – Nätverk för kvinnor som är drivna och som vill och kan skapa möjligheter för varandra. Winks vision är att kvinnor ska stötta varandra och arbeta tillsammans i stället för att se varandra som konkurrenter. Målet med nätverket är att hjälpa varandra framåt i karriären eller med de utmaningar vi står inför just nu.

Uppdaterad den