Tillstånd, regler och tillsyn

Ditt dricksvatten ska vara av god kvalitet

Ett vattenglas fylls på under en kran
Din vattenanläggning ska ha ett egenkontrollprogram med fastställt provtagningsprogram.

Vårt dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används i dryck, i vanlig matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än tio kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer. Om dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.

Registrera din vattenanläggning

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöförvaltningen.

Mer information om hur du registrerar din dricksvattenanläggning

Egenkontroll

Dricksvattenföreskrifterna ställer krav på att din vattenanläggning ska ha ett egenkontrollprogram med fastställt provtagningsprogram.

Mer information om egenkontroll och provtagning

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den